Competentieprofielen voor het management

Eén van de (vijf) pijlers van het Bestuursakkoord 2011-2015 ‘Impuls voor verdere professionalisering van medewerkers in het mbo in vijf stappen’ tussen MBO Raad en Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (verder: OCW) betreft de (verdere) versterking van de bekwaamheid van het management van de mbo scholen. Onderdeel van de hierover gemaakte afspraken is dat de MBO Raad een competentieprofiel voor het management ontwikkelt en dat zal worden toegewerkt naar een register voor leidinggevenden in het mbo.