Leidraad aanpak verspreiding ongewenste beelden

In deze leidraad staan adviezen en praktische tips voor mbo-scholen over de verspreiding van ongewenste beelden. Hoe voorkom je problemen en wat te doen als het toch misgaat? Helemaal voorkomen lukt nooit, maar het is wel mogelijk een sociaal veilig schoolklimaat te creëren waarin studenten en docenten zich veilig genoeg om zich kwetsbaar op te stellen en te praten over wat dikwijls ‘onder water’ blijft. De publicatie bevat ook verwijzingen naar instanties die hierbij kunnen helpen.

Gezonde school en burgerschap

Scholen kunnen ook op een andere manier werken aan een veilige schoolomgeving. Bijvoorbeeld door te werken met de Stimuleringsregeling Gezonde Relaties & Seksualiteit van Gezonde School. Het Kennispunt MBO Burgerschap verzamelde een aantal organisaties die trainingen aanbieden op het gebied van een veilig (school)klimaat en klassengesprekken.