Pacten en akkoorden in het beroepsonderwijs

06-02-2019

Het kabinet en diverse andere partijen sluiten op diverse tafels pacten, akkoorden, intentieverklaringen en samenwerkingsovereenkomsten om bepaalde thema’s op landelijk niveau of per sector aan te pakken. Om overzicht te houden op de veelvoud ervan heeft de MBO Raad van alle initiatieven voor u een publicatie gemaakt die ook de samenhang op landelijk niveau in beeld brengt.