Servicedocument facilitering studentenraden in het mbo

In de WEB is opgenomen dat iedere mbo-school een studentenraad heeft. Het stimuleren van betrokkenheid bij studentmedezeggenschap begint bij het in positie brengen van de studenten en hen hiervoor de middelen te bieden. De MBO Raad heeft samen met JOB een servicedocument gemaakt over de facilitering van studentenraden in het mbo. Het document geeft uitleg over wet- en regelgeving en maakt gebruik van praktijkvoorbeelden die scholen kunnen helpen bij het inrichten van de facilitering voor de studentenraden.