ROC van Amsterdam en Hogeschool van Amsterdam starten nieuwe Associate Degree Software Engineering

23 januari 2020 12:00

ROC van Amsterdam

De Hogeschool van Amsterdam (HvA) ontwikkelt in samenwerking met ROC van Amsterdam en de BIT Academy een nieuwe Associate Degree (AD): Software Engineering. De Gemeente Amsterdam kent een subsidie van €200.000 toe aan het onderwijsproject. De vraag naar goede ICT’ers is enorm, maar er zijn te weinig afgestudeerde ICT-studenten van hoog niveau die de arbeidsmarkt daadwerkelijk betreden. Terwijl de praktijk zich razendsnel ontwikkelt, blijft het curriculum binnen het hbo-onderwijs achter. In reactie op dit kwantitatieve en kwalitatieve tekort ontwikkelen de HvA, ROC van Amsterdam en de BIT Academy de AD Software Engineering.

Doorstroom naar hbo bevorderen

De sleutel voor het tekort aan goedgeschoold ICT-personeel ligt volgens de opleiders onder andere bij het aan boord houden van mbo’ers die zijn doorgestroomd richting het hbo. Nu is de uitval hoog, terwijl dit met een aangepast onderwijsprogramma flink kan worden ingedamd. De HvA heeft een tweejarige Associate Degree in het leven geroepen om het gat te dichten. De AD Software Engineering richt zich op talentvolle mbo’ers die een succesvolle carrière in de ICT-sector ambiëren.

Unieke aanpak

De nieuwe AD is onderdeel van een doorlopende leerlijn met BIT Academy: een initiatief van twee voormalig HvA-studenten die een dringende behoefte aan vernieuwde onderwijsvormen signaleerden. Samen met het ROC Amsterdam - Flevoland hebben zij een driejarige erkende mbo-opleiding opgezet die studenten opleidt tot onder andere software-engineer, UX-designer of een ander beroep van de toekomst. Binnen de BIT Academy is al het onderwijs peer-to-peer, projectgewijs en in samenspraak met het bedrijfsleven ontwikkeld. Een unieke aanpak, die lijkt te werken.

Reza Esmaili, opleidingscoördinator, zegt hierover: “De AD Software Engineering is een unieke opleiding van de HvA waarbij de onderwijsinhoud door verwevenheid met het bedrijfsleven wordt bepaald. In een innovatielab - het hart van de opleiding – worden vragen vanuit het bedrijfsleven opgepakt en opgelost. Studenten, docenten en professionals ontwikkelen daarbij bepaalde oplossingsstrategieën die direct worden meegenomen in het curriculum.”
 

Doorstromen

Studenten die deze opleiding succesvol hebben afgerond, kunnen vervolgens doorstromen naar de nieuwe Software Engineering AD. Bovendien is het onderwijs binnen de AD net zo praktijk gestuurd en afwisselend als tijdens de Bit Academy. Zo ontstaat er een doorlopende leerlijn waarbij de onderdelen naadloos op elkaar aansluiten, met als doel de uitval te verkleinen.

Gemeente enthousiast

De Gemeente Amsterdam juicht deze nieuwe manier van samenwerken tussen het mbo, hbo en private partijen van harte toe. Met het toekennen van deze subsidie, wil zij stimuleren dat de vraag naar kwalitatief ICT-personeel en het aanbod beter op elkaar gaan aansluiten. Simone Kukenheim, Wethouder (Beroepsonderwijs): “In een samenleving waar de technologische ontwikkelingen razendsnel gaan, zijn opleidingen als de Associate Degree Software Engineering van groot belang. De vereiste startkwalificatie voor ICT-professionals verschuift naar een hoger niveau waardoor scholing en opscholing van mbo-afgestudeerden steeds belangrijker wordt. Daarom ben ik blij met de ontwikkeling van de Associate Degree. De samenwerking tussen de HvA, ROCvA, BIT Academy maakt namelijk een doorlopende leerlijn van het mbo naar het hbo mogelijk, bevordert de opscholing van mbo ICT'ers en legt de basis voor een wendbare beroepsbevolking.” De subsidie van €200.000 komt uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) van de Europese Unie.