TestJeLeefstijl.nl

TestJeLeefstijl.nl is een online leefstijltest voor mbo-studenten en een een signalerings- en monitoringsinstrument voor mbo-scholen. werwer

TestJeLeefstijl.nl is een online leefstijltest die mbo-studenten inzicht en informatie geeft over hun eigen leefstijl. Daarnaast is het een signalerings- en monitoringsinstrument voor mbo-scholen op het gebied van diverse leefstijlthema’s zoals roken, drugs, alcohol, bewegen, seksualiteit, geld en welbevinden.

Door de opzet en onderwerpen sluit TestJeLeefstijl.nl aan op het domein Vitaal Burgerschap voor de kwalificatie-eisen Loopbaan en Burgerschap en bij de Gezonde School-aanpak. TestJeLeefstijl.nl is bij die aanpak de eerste stap. De informatie en testen op TestJeLeefstijl.nl zijn gemaakt in samenwerking met kennisinstituten als TNO, Trimbos Instituut, Voedingscentrum, Kenniscentrum Sport, Nibud, Rutgers, Veiligheid.nl en 113 Zelfmoordpreventie.

In schooljaar 2019 – 2020 deden ruim 20.000 studenten mee.

afbeelding Natascha Ponsioen

Natascha Ponsioen

Beleidsadviseur Vitaal MBO voor Gezonde School en TestJeLeefstijl.nl en Platform Sport & Gezonde Leefstijl
Marlies Mast

Marlies Mast

Projectleider TestJeLeefstijl.nl en Projectcoördinator stimuleringsregeling Gezonde Relaties & Seksualiteit.
Renate van Bezu

Renate van Bezu