FUWA MBO

Laatst gewijzigd: 03-07-2023

FUWA MBO is een functiewaarderingssysteem speciaal ontwikkeld voor het mbo. Scholen kunnen dit gebruiken om de functies van het onderwijspersoneel in te delen in een rangorde, afhankelijk van de zwaarte van een functie. Het systeem helpt ook bij de vaststelling van salaris en overige financiële arbeidsvoorwaarden.

De MBO Raad is namens de scholen systeemeigenaar van Fuwasys Bve. Dit betekent dat het mbo zelf bepaalt of en hoe het FUWA Bve normmateriaal niet meer aansluit op de situatie binnen een school en herzien moet worden.

Onderzoek

De MBO Raad heeft onderzocht hoe scholen gebruik maken van Fuwasys Bve. Dit blijft meestal beperkt tot het vaststellen van de salarisschaal voor een functie. Het onderzoek toont daarnaast dat functiewaarderingen in het mbo op vier manieren tot stand komen:

  • volledig intern (op de school zelf); 
  • volledig extern (bijvoorbeeld via een adviesbureau); 
  • deels intern/deels extern; 
  • intern met (altijd) een externe toetsing.

Functiebeschrijvingen in het mbo komen op drie manieren tot stand:

  • De school (of een door de school ingehuurde deskundige) maakt zelf functiebeschrijvingen. Deze vormen samen het functiebouwwerk of het functieboek.
  • De school neemt het normmateriaal integraal over uit FUWA MBO en maakt alleen zelf die functiebeschrijvingen waarvoor geen normfunctie bestaat.
  • De instelling ‘knipt en plakt’ met het normmateriaal. Op deze wijze ontstaan ‘eigen’ functies.
portretfoto beleidsadviseur Evelijn Plantenberg

Evelijn Plantenberg

Juridisch adviseur