Zomerschool voorkomt eenzaamheid bij isk-leerlingen

05 augustus 2020 12:00

ROC Curio

Speciaal voor de kwetsbare doelgroep van de internationale schakelklas (isk) van Curio in Bergen op Zoom is de zomerschool opgestart. Ze werkt daarvoor samen met stichting OpenDoor. Gedurende vijf weken zijn er 65 leerlingen drie dagen per week vrijwillig op school. Een mooi initiatief, maar ook noodzakelijk. Het zorgt naast het inhalen van een leerachterstand er ook voor dat leerlingen op sociaal vlak worden opgevangen.

Veilige plek

De coronacrisis is niet de enige aanleiding voor Curio isk om de zomerschool te organiseren. Al liepen de kinderen de afgelopen periode wel een flinke extra leerachterstand op. De zomerschool zorgt ook dat leerlingen niet in een gat vallen. Want voor deze kwetsbare jongeren, net nieuw in Nederland, betekent school zoveel meer dan alleen onderwijs. Het is hun eerste veilige plek. Een plek die ook een luisterend oor, steun en zekerheid biedt. Die veilige haven zes weken wegnemen, heeft enorm veel impact. “Zonder dit programma zouden veel leerlingen zes weken eenzaam zijn”, zegt Rogier Raeijmaekers, onderwijsmanager Curio isk.

65 leerlingen

Er was niet veel nodig om de leerlingen te enthousiasmeren voor de zomerschool. Een rondje door de school, twee weken voor de zomervakantie, was voldoende om 65 leerlingen aan boord te krijgen. “We creëren zo’n fijne, veilige plek op school dat kinderen graag heel de vakantie hiernaartoe komen”, vertelt Rogier. “Onze doelgroep zou eigenlijk heel het jaar naar school moeten kunnen gaan. Veel van hen hebben thuis niks. Ze spreken er geen Nederlands, zitten niet op een voetbalclub, zijn geen onderdeel van een sociaal netwerk. De noodzaak van een zomerschool is groot”.
 

Tweede editie

Vorig jaar vond er ook een zomerschool plaats bij isk Bergen op Zoom. Maar toen diende de school slechts als locatievoorziening. De eerste editie, bedoeld als dagbesteding voor kwetsbare jongeren, was een initiatief van stichting OpenDoor. De focus lag op sociale interactie en leuke dingen doen. Dit jaar heeft de zomerschool ook een onderwijsprogramma. Met als doel om de opgelopen leerachterstanden door corona weg te werken. De 65 leerlingen zijn verdeeld over vier groepen, ingedeeld op niveau. Rogier: “Ze leren vooral Nederlands. Maar er is ook aandacht voor rekenen, sport en spel en creatieve vakken. En om leuke dingen samen te doen, zoals bowlen”. De zeven docenten die bij de zomerschool zijn betrokken, maken hiervoor gebruik van oude lesmethodes. Het gebruikelijke lesmateriaal is geen optie. Dan zouden de leerlingen die niet deelnemen aan de zomerschool immers een achterstand oplopen.

Vertrouwenspersoon

Stichting OpenDoor is ook dit jaar weer nauw betrokken bij de zomerschool. Trajectbegeleider Achraf Kholali is alle dagen aanwezig om te helpen waar nodig. Boven alles is hij de vertrouwenspersoon voor de leerlingen, met wie hij zichtbaar een sterke band heeft. Niet alleen tijdens de zomerschool, maar gedurende heel het schooljaar. “Voor de meeste kinderen is de school hun volledige sociale omgeving. Zonder dit programma zouden veel van hen zes weken eenzaam zijn. En alleen maar thuiszitten. Daar praten ze geen Nederlands. Als de leerlingen dan terugkomen na de zomervakantie spreken ze de taal bijna niet meer”. Volgens Achraf is de zomerschool om nóg een reden heel belangrijk. “Deze kinderen verdienen het om gewaardeerd te worden. Om naar een plek te gaan waar activiteiten voor ze worden georganiseerd. Een plek waar iedereen hen kent. Waar ze kunnen spelen. En zich veilig voelen.

Over isk

Curio heeft twee isk-locaties; in Breda en in Bergen op Zoom. De locatie Bergen op Zoom, waar de zomerschool wordt gehouden, heeft per schooljaar gemiddeld 160-180 leerlingen. Een aantal dat gedurende het jaar fluctueert, vanwege de continue instroom. De leerlingen zijn tussen de 12 en 18 jaar en nieuw in Nederland, korter dan twee jaar dus. Hun afkomst is divers. Van kinderen van arbeidsmigranten tot alleenstaande minderjarige vluchtelingen.