Studenten in het mbo

Laatst gewijzigd: 26-01-2017

Elk jaar volgen honderdduizenden studenten onderwijs op één van de mbo-scholen. Wat zijn de precieze aantallen? De cijfers op deze pagina zijn afkomstig van Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) en geven inzicht in de mbo sector. Op vervolgpagina's staan meer cijfers over studenten, medewerkers, scholen en andere onderwerpen.

Snelle feiten schooljaar 2016 - 2017

Aantal mbo-scholen 66
Aantal mbo-studenten 492.700
Aantal crebo-opleidingen 1150
Aantal mbo-beroepsopleidingen 168
Gemiddeld aantal studenten per mbo-school 7.350

Bron: DUO

Aantal studenten per soort mbo-school in 2016

  • Roc's: Regionale opleidingencentra (roc's) bieden opleidingen in de sectoren techniek, zorg en welzijn en economie en bereiden studenten voor op een groot aantal beroepen.
  • Aoc's: Agrarische opleidingscentra (aoc's) verzorgen de opleidingen op het gebied van voeding, natuur en milieu. 
  • Vakinstellingen: Vakinstellingen richten zich op het opleidingsaanbod voor één beroepenveld binnen één sector uit het middelbaar beroepsonderwijs.

Doorstroom van het vo naar het mbo:

Het aantal leerlingen dat van het vmbo (alle leerwegen) naar het mbo doorstroomt geeft samen met de hoeveelheid leerlingen die vanuit de havo of het vwo naar het mbo instromen het volgende beeld:

Doorstroom van het mbo naar het hbo

In dezelfde jaren 2012 tot en met 2015 verlieten mbo studenten het mbo voor een vervolgopleiding aan het hbo:

Onder doorstromers worden leerlingen en studenten verstaan die van de ene onderwijssector doorstromen naar een andere onderwijssector. Alle getoonde gegevens zijn afkomstig van DUO.