Studenten in het mbo

Laatst gewijzigd: 08-03-2023

Elk jaar volgen honderdduizenden studenten onderwijs op één van de mbo-scholen. Wat zijn de precieze aantallen? De cijfers op deze pagina zijn afkomstig van Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) en geven inzicht in de mbo sector. Op vervolgpagina's staan meer cijfers over studenten, medewerkers, scholen en andere onderwerpen.

Snelle feiten schooljaar 2022 - 2023

Aantal mbo-scholen 58
Aantal mbo-locaties 549
Aantal mbo-studenten 484.685
Aantal crebo-opleidingen 736
Aantal mbo-beroepsopleidingen 199
Gemiddeld aantal studenten per mbo-locatie 880

Bron: DUO

Voorlopig aantal studenten per soort mbo-school in 2022 - 2023

  • Roc's: Regionale opleidingencentra (roc's) bieden opleidingen in de sectoren techniek, zorg en welzijn en economie en bereiden studenten voor op een groot aantal beroepen.
  • Beroepscolleges bieden opleidingen gericht op en van belang voor een specifieke bedrijfstak of groep van bedrijfstakken.

Doorstroom van het vo naar het mbo:

Het aantal leerlingen dat van het vmbo (alle leerwegen) naar het mbo doorstroomt geeft samen met de hoeveelheid leerlingen die vanuit de havo of het vwo naar het mbo instromen het volgende beeld:

Doorstroom van het mbo naar het hbo

In de jaren 2017 tot en met 2020 verlieten mbo studenten het mbo voor een vervolgopleiding aan het hbo:

Onder doorstromers worden leerlingen en studenten verstaan die van de ene onderwijssector doorstromen naar een andere onderwijssector. Alle getoonde gegevens zijn afkomstig van DUO.