Instroomgegevens studenten

De instroom van studenten kan op diverse manieren bekeken worden. Op deze pagina hebben we de totale instroom afgezet naar leeftijd, leerweg en sector.

Instroom naar leeftijdsklasse 2020 - 2023

Het diagram geeft aan welke leeftijdsklassen zijn ingestroomd van 1 oktober 2020 tot en met 1 oktober 2023.

Instroomgegevens studenten uit het vo naar vooropleiding 2023

Aantal studenten naar vooropleiding 2023

Instroom studenten uit het vo naar mbo-sector 2023 - 2024

Naar welke mbo-sector stromen studenten in?