Instroomgegevens studenten

De instroom van studenten kan op diverse manieren bekeken worden. Op deze pagina hebben we de totale instroom afgezet naar leeftijd, leerweg en sector.

Instroom naar leeftijdsklasse 2019 - 2022

Het diagram geeft aan welke leeftijdsklassen zijn ingestroomd van 1 oktober 2019 tot en met 1 oktober 2022.

Instroomgegevens studenten uit het vo naar vooropleiding 2022

Aantal studenten naar vooropleiding 2022

Instroom studenten uit het vo naar mbo-sector 2022

Naar welke mbo-sector stromen studenten in?