Projecten

TestJeLeefstijl

TestJeLeefstijl.nl is een online leefstijltest die mbo-studenten inzicht en informatie geeft over hun eigen leefstijl. Daarnaast is het een signalerings- en monitoringsinstrument voor mbo-scholen op het gebied van diverse leefstijlthema’s zoals roken, drugs, alcohol, bewegen, seksualiteit, geld en welbevinden.

Kennispunt MBO Gelijke Kansen, Diversiteit en Inclusie

Dit kennispunt helpt mbo-scholen om bij te dragen aan de kansengelijkheid van mbo-studenten. En is het platform voor scholen op het gebied van gelijke kansen, diversiteit en inclusie. Het biedt een specifieke lijn en een generieke lijn aan. Bij het kennispunt kunnen onderwijsprofessionals werkzaam bij mbo-scholen terecht voor informatie, kennis, ervaring en praktijkvoorbeelden over Gelijke Kansen, Diversiteit en Inclusie.

Landelijk Onderwijsplatform MDT

Het Landelijk Onderwijsplatform MDT biedt ondersteuning aan scholen die MDT (willen) aanbieden. Maatschappelijke diensttijd biedt leerlingen en studenten tussen de 12 en 30 jaar de kans om gedurende een aantal weken tot maanden hun talenten te ontwikkelen, mensen te ontmoeten buiten hun leefwereld en iets te doen voor een ander en/of de samenleving. Zij krijgen daarmee de kans nieuwe werelden te ontdekken en waardevolle ervaringen op te doen. Maatschappelijke Diensttijd verrijkt de examenvakken Burgerschap en Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding (LOB).