Projecten

Gezonde school

Gezonde School stimuleert scholen om zelf te werken aan een gezonde leefstijl via de Gezonde School-aanpak en financiële (stimulerings)regelingen. Het doel is een gezonde leefstijl in het DNA van elke (mbo)school.

TestJeLeefstijl

TestJeLeefstijl.nl is een online leefstijltest die mbo-studenten inzicht en informatie geeft over hun eigen leefstijl. Daarnaast is het een signalerings- en monitoringsinstrument voor mbo-scholen op het gebied van diverse leefstijlthema’s zoals roken, drugs, alcohol, bewegen, seksualiteit, geld en welbevinden.