Cao mbo 2022-2023 - inclusief financiële arbeidsvoorwaarden

De leden van de MBO Raad en de achterbannen van de AOb, CNV Onderwijs, FNV Overheid en FvOv hebben ingestemd met het onderhandelaarsakkoord dat werkgevers en werknemersorganisaties op 2 juni overeenkwamen. Daarmee is de cao 2022-2023 een feit. De cao mbo treedt met terugwerkende kracht per 1 mei 2022 in werking en heeft een looptijd tot 1 juni 2023.

Wat staat in de cao?

De definitieve cao omvat afspraken over onder meer loonontwikkeling, carrièreperspectief en een passende salarisstructuur, duurzame inzetbaarheid, de verplaatsingskostenregeling, leven lang ontwikkelen, thuiswerkregelingen, het karakter van de cao mbo (wanneer mag worden afgeweken van de collectieve afspraken ten gunste van de werknemer en wanneer niet) en aan wetgeving gebonden afspraken zoals betaald ouderschapsverlof.