Doorstroom vmbo-mbo

Laatst gewijzigd: 19-06-2018

Er is sprake van een soepele doorstroom binnen het onderwijs wanneer studenten een opleiding volgen die qua niveau en interessegebied bij hen past. Een goede aansluiting kan bepalend zijn voor het succes van de opleiding van de student en helpt schooluitval voorkomen. Daarom krijgt de samenwerking tussen vmbo en mbo veel aandacht van de MBO Raad. Het vmbo heeft een oriënterende functie op de arbeidsmarkt, terwijl het mbo studenten kwalificeert voor de arbeidsmarkt.

Studenten op het ID College
Afbeelding van ID College

Nieuwe profielen

Het vmbo startte in schooljaar 2016-2017 met een nieuwe opzet. Vanaf dan kiezen leerlingen in de bovenbouw van de beroepsgerichte leerwegen en de gemengde leerweg één profiel dat zij aanvullen met beroepsgerichte keuzevakken. Leerlingen kunnen kiezen uit 10 profielen en stellen zelf een verdiepend, verbredend of profieloverstijgend programma samen. Docenten van het vmbo en mbo hebben, in samenwerking met brancheorganisaties, de nieuwe profielen samengesteld.  

Voor de doorstroom in het onderwijs is een goede afstemming tussen het vmbo en mbo van groot belang. Een leerling die in de nieuwe opzet vooral verbredende vakken heeft gevolgd, beschikt niet altijd over dezelfde kennis en vaardigheden als een leerling die heeft gekozen verdiepend programma. Scholen uit het mbo en vo gaan daarom in de regio meer samenwerken. Ook het bedrijfsleven wordt betrokken om te zorgen voor een goede aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt. Ook in dit geval vindt de beroepsoriëntatie plaats in het vmbo en de beroepskwalificatie in het mbo.  

Samenwerking

Het vmbo en mbo werken ook op andere manieren aan een goede afstemming van het vmbo op het mbo voor de leerlingen. Zo helpt Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding studenten niet alleen een goede profiel- en studiekeuze te maken, maar ook een goed beroepsbeeld te vormen. Op regionaal niveau ontstaan samenwerkingsverbanden soms ook via de door het ministerie van Onderwijs opgezette vakmanschaps-, beroeps- of technologieroutes.

Afbeelding van Anita de Moor

Anita de Moor

Beleidsadviseur

Animatie: profielen in het vmbo