Ondernemerschap

Laatst gewijzigd: 26-03-2020

Tegenwoordig verlangen bedrijven en organisaties van hun werknemers niet alleen dat zij goed hun takenpakket invullen. Werkgevers zoeken ook naar mensen met een ondernemende houding, iemand die aangeeft hoe sneller of beter gewerkt kan worden. Daarnaast willen veel jongeren niet in loondienst, maar aan de slag als zelfstandig ondernemer. Hierom neemt ondernemerschap binnen in het mbo een steeds belangrijkere plaats in.

Student op het ID College
Afbeelding van ID College

De herziening van de kwalificatiedossiers heeft geleid tot drie keuzedelen met betrekking tot ondernemerschap. In samenspraak met lokale ondernemers en het regionale bedrijfsleven hebben veel scholen een programma opgezet met ondernemingsopdrachten, toetsen en examens. De studenten zijn met het keuzedeel ondernemerschap in staat zich te onderscheiden op de arbeidsmarkt of voor zichzelf een bedrijf te starten en te runnen.

Keuzedelen

Met de komst van de herziene kwalificatiedossiers verdwijnt geleidelijk de Certificeerbare Eenheid (CE) Ondernemerschap. In plaats daarvan komt het keuzedeel Ondernemerschap mbo, maar dit leidt hooguit tot beperkte inhoudelijke wijzigingen in het onderwijs. Scholen kunnen de programma's blijven voortzetten. De geldigheid van het CE Ondernemerschap loopt gelijk op met de kwalificatie Ondernemer detailhandel van het cohort 2015-2016.

Studenten kunnen in hun vrije ruimte ook kiezen voor de keuzedelen Ondernemend gedrag en Oriëntatie op ondernemerschap.

Andere vormen

Naast de keuzedelen krijgt ondernemerschap in het mbo ook op andere manieren vorm:

1.    Als volwaardige opleiding

Dit is een drie of vier jaar met een eigen kwalificatiestructuur. Denk aan de opleiding Ondernemer detailhandel of Ondernemend artiest.

2.    Als kopopleiding

Dit gaat een eenjarige mbo 4-opleiding worden voor studenten met een afgeronde mbo 3 opleiding. Deze kopopleiding wordt op dit moment ontwikkeld.    

Belang ondernemerschap

In navolging van het advies van de Onderwijsraad, erkent de MBO Raad het belang voor mbo-scholen om ondernemerschap ruimte te kunnen geven. In een dynamische arbeidsmarkt staat de vastigheid voor werknemers onder druk. Daarom is het voor studenten noodzakelijk een ondernemende houding aan te leren. Scholen moeten in samenspraak met het regionale bedrijfsleven bepalen hoe zij dit precies vorm geven.  

Afbeelding van Pia Deveneijns

Pia Deveneijns