Onderwijstijd

Laatst gewijzigd: 21-02-2019

Voldoende contacttijd is een belangrijke basis voor goed onderwijs. Als onderdeel van het Focus op Vakmanschap hebben scholen tussen 2011 en 2015 hun opleidingen geïntensiveerd en verkort. Toch kan onderwijstijd op zich geen doel zijn, erkende de minister van OCW destijds. Scholen hebben de verantwoordelijkheid ook te zorgen voor de andere voorwaarden voor goed onderwijs.

Afbeelding van klok
Afbeelding van Chris Campbell, Flickr.com, CC-licentie

Nieuwe urennorm

Sinds het schooljaar 2014-2015 gelden voor het mbo nieuwe eisen aan het aantal uren onderwijs voor zowel de beroepsbegeleidende (bbl) als de beroepsopleidende (bol) leerweg. Studenten van een bol-opleiding moeten bijvoorbeeld 1000 klokuren per jaar aan hun studie besteden op school of in de beroepspraktijk. Tegelijkertijd is de lengte van de opleidingen verkort. De intensivering van de onderwijstijd leidt tot kwalitatief beter onderwijs.

Scholen hebben veel vrijheid om naar eigen inzicht hun onderwijsprogramma’s samen te stellen. De uren moeten van het onderwijsprogramma evenwichtig verdeeld worden over het gehele schooljaar. Scholen mogen - met instemming van de deelnemersraad - afwijken van de minimale urennormen, als zij aantonen dat de kwaliteit van het onderwijs voldoende is.

Voor topsporters op het mbo gelden aparte regels.

Nadruk op goede mix

Mbo-scholen krijgen het vertrouwen van de minister om zelf de onderwijskwaliteit te bewaken. Goed onderwijs hangt van meer af dan het aantal klokuren dat een student les krijgt. De beoordeling van scholen moet plaatsvinden op basis van zowel het onderwijsprogramma, docenten en een mix van onderwijsactiviteiten, met vertrouwen als centraal uitgangspunt. De MBO Raad heeft in de notitie Onderwijstijd onder Focus op Vakmanschap deze visie uiteengezet, zonder een uitputtend overzicht van regels en voorschriften voor scholen op te leggen.

Afbeelding van RIni Romme

Rini Romme

Beleidsadviseur