Professionele ruimte

Laatst gewijzigd: 04-03-2021

Docenten en instructeurs in het mbo beschikken over professionele ruimte. Dat is ruimte om zelfstandig en in teamverband besluiten te nemen die horen bij de uitoefening van je beroep. Bijvoorbeeld over de pedagogische aanpak of lesmethode die een docent hanteert, maar ook de keuzes over de inhoud van de lesstof behoren tot het domein van de docent.

Sinds de invoering van de Wet lerarenregister in 2017 is de professionele ruimte van de docent ook vastgelegd in de wet, maar voor het mbo betekent dit feitelijk niets nieuws. In het mbo geldt al sinds 2009 een professioneel statuut dat de MBO Raad en vakbonden gezamenlijk hebben opgesteld.

In dit professioneel statuut mbo wordt door besturen van mbo-scholen erkend dat docenten en instructeurs binnen de geldende kaders van de school professionele autonomie hebben. Dat is dus zeggenschap over het “hoe” van het onderwijs. Ook in de cao mbo is al sinds jaar en dag de zeggenschap van de docent en de instructeur binnen het onderwijsteam geregeld. Want het team is aan zet bij het opstellen van het onderwijsprogramma en het daarna verdelen van de werkzaamheden over alle leden van het onderwijsteam.

Professionele ruimte gaat ook over professionalisering. Besturen van een mbo-school scheppen de randvoorwaarden waarbinnen docenten en instructeurs zich optimaal kunnen professionaliseren. Van de docent en de instructeur wordt natuurlijk verwacht dat zij hun bekwaamheid op peil houden.

Meer weten over dit onderwerp? In de zijbalk vind je twee uitgebreide artikelen over dit onderwerp.

  • In het artikel 'Professionele ruimte en het Professioneel statuut' lees je hoe de professionele ruimte is geborgd binnen de driehoek WOR, cao mbo en en het Professioneel statuut.
  • Het artikel 'Wet lerarenregister en de relatie met professionele ruimte in het professioneel statuut mbo' legt uit waarom de erkenning van de professionele ruimte in het mbo al jaren gemeengoed is.

 

Judy Boere

Beleidsadviseur