Eerste mbo-scholen hebben rookvrij schoolterrein

06-11-2015

Uit een 0-meting blijkt dat 6% van de mbo-scholen een rookvrij schoolterrein heeft en 77% een gedeeltelijk rookvrij terrein. Dit blijkt uit een vandaag verschenen rapport van het Mulier Instituut dat onderzoek heeft gedaan naar rookvrije schoolterreinen in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs.

Eén van de mbo-scholen met een rookvrij schoolterrein is ROC A12. Daar vindt vandaag de werkconferentie ‘Bewegen naar een @GezondeSchoolNL #mbo’ plaats. “Ons nieuwe schoolterrein is rookvrij”, zegt Liesbeth Schöningh, voorzitter college van bestuur van ROC A12. “Wij vinden het belangrijk dat we studenten en medewerkers een gezonde school kunnen bieden. Op onze andere locaties hebben wij inmiddels ook Gezonde Schoolpleinen aangelegd. Naast dat alle schoolpleinen rookvrij zijn, bieden ze de ruimte om te sporten, te ontmoeten en is het mogelijk om in een buitenlokaal les te geven. Het plein in Ede is samen met de buurt vormgegeven zodat de buurtbewoners ook gebruik kunnen maken van onze schoolpleinen.”

Het Mulier Instituut deed ook onderzoek in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs. In de tabel hieronder vindt u alle percentages.

Onderwijsniveau / Status rookvrij Geheel rookvrij Gedeeltelijk rookvrij Niet rookvrij
Primair onderwijs 79% 17% 4% 
Voortgezet onderwijs 53% 46% 1%
Middelbaar beroepsonderwijs 6% 77% 17%

 

100% rookvrij

In juli 2014 nam de Tweede Kamer een motie aan die de regering verzoekt zich in te spannen voor 100% rookvrije schoolterreinen. Staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) onderschrijft deze ambitie volledig. Het programma Gezonde School zet zich hiervoor actief in samen met de PO-Raad, VO-raad, MBO Raad, het RIVM CGL, het Longfonds en Trimbos Instituut. Dit gebeurt in opdracht van de ministeries van OCW en VWS.

Staatssecretaris Van Rijn: “Het is positief dat steeds meer scholen een rookvrij schoolterrein hebben, maar we zijn er nog niet. Uiteindelijk willen we 100% rookvrij. De helft van de rokers begint op het schoolplein. Kinderen kopiëren elkaar en zijn makkelijk te beïnvloeden. Zien roken doet roken. Ik roep alle scholen op om het goede voorbeeld te geven en verantwoordelijkheid te nemen voor de gezondheid van leerlingen, studenten en medewerkers. Bied een gezonde schoolomgeving!”

Scholen willen goede voorbeeld geven

Uit het rapport blijkt ook waarom scholen zich sterk maken voor rookvrije schoolterreinen. Ze voelen zich verantwoordelijk om leerlingen en studenten een gezonde omgeving te bieden, het past binnen landelijk beleid, scholen willen het goede voorbeeld geven en hun leerlingen, studenten en medewerkers beschermen tegen de nadelige gevolgen van (mee)roken.

Hulp voor scholen

Scholen krijgen sinds medio 2015 hulp aangeboden om het schoolterrein rookvrij te maken. Ze kunnen gratis materialen gebruiken zoals een praktisch stappenplan, gesprekstips en voorbeeldteksten voor het informeren van ouders. Ook kunnen scholen gratis advies krijgen van een Gezonde School-adviseur bij het rookvrij maken van het terrein. Bijvoorbeeld voor het creëren van draagvlak voor rookbeleid, tips om overlast in de buurt te voorkomen of het verbinden van het rookvrije schoolterrein aan thema’s van het programma Gezonde School.

marije hulsbosch

Marije Hulsbosch-Sizoo

Manager In- & Externe Communicatie / woordvoerder
06 - 5027 2673