Examens voor keuzedelen Instroom pabo gereed

18-04-2017

Hoe kunnen mbo-scholen hun studenten helpen het vereiste kennisniveau voor de pabo te halen? Twee examenleveranciers hebben in samenwerking met de bedrijfstakgroep Zorg, Welzijn en Sport (ZWS) examens ontwikkeld voor drie keuzedelen: Instroom pabo aardrijkskunde, Instroom pabo geschiedenis en Instroom pabo natuur en techniek. Elke student die naar de pabo wil, en geen vwo- of hbo-diploma heeft moet sinds 2015 aan toelatingseisen voldoen. De pabo laat alleen studenten toe die via toelatingstoetsen kunnen aantonen de benodigde kennis te hebben van de vakgebieden aardrijkskunde, geschiedenis én natuur & techniek.

Praktijkexamens voor de keuzedelen

De bedrijfstakgroep ZWS heeft gekozen om in de drie keuzedelen via praktijkexamens de toelatingseisen voor aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek te examineren. De mbo-student kan een les geven aan een bovenbouwgroep van een bassischool óf een presentatie verzorgen.

De praktijkexamens voor de drie keuzedelen Instroom pabo zijn geen vervanging van de pabo-toelatingstoetsen. De projectgroep adviseert examencommissies om studenten vrijstelling te verlenen voor het examen van het betreffende keuzedeel wanneer zij de toelatingstoets voor één van de drie vakken hebben behaald. Het vereiste kennisniveau van de student is in dat geval al aangetoond. Daarnaast adviseert de projectgroep de opleidingen de theorietoetsen voorwaardelijk toe te passen in het onderwijs van de drie keuzedelen. Studenten moeten op schema liggen voor wat betreft de vereiste theoretische kennis binnen het keuzedeel voordat de opleiding kan overgaan op examinering van het keuzedeel.

De drie keuzedelen helpen mbo-studenten om door te stromen naar de pabo. De MBO Raad verzorgt daarnaast het ondersteuningstraject Goed voorbereid naar de pabo. Via regionale bijscholingsprogramma’s en lesmateriaal kunnen zij zich voorbereiden op de toelatingstoetsen.

René Immers

René Immers

Beleidsadviseur Aandachtsgebieden: Welzijn, Sport en Bewegen, Uiterlijke verzorging