Negen op de tien gediplomeerde mbo’ ers studeert af binnen gestelde tijdsduur

11-12-2017

Van de gediplomeerde mbo-studenten haalt maar liefst 90,5% hun diploma binnen de studietijd die daarvoor staat. Dit is een stijging van 1,8% ten opzichte van 2015. Dit blijkt uit de twaalfde Benchmark mbo. Ook financieel staan de mbo-scholen er solide voor: de liquiditeit en solvabiliteit stegen in 2016 licht.

Afbeelding van de financiële benchmark mbo

De benchmark verschaft feitelijk inzicht in waar het mbo staat en biedt strategische informatie doordat scholen hun eigen prestaties met elkaar en de totale sector kunnen vergelijken. Met de Benchmark mbo laat de sector zien hoe de mbo-scholen het budget besteden (financiële prestaties - boekjaar 2016), hoeveel deelnemers het mbo gediplomeerd verlaten (studiesucces 2015-2016) en hoe werknemers over hun werkgever denken (medewerkerstevredenheid). Deze laatste bouwsteen van de benchmark verschijnt om de twee jaar. De JOB-Monitor meet de studententevredenheid: deze benchmark wordt uitgevoerd door studentenorganisatie JOB. De resultaten van de JOB-Monitor worden aan het einde van studiejaar 2017/2018 gepresenteerd.

Bbl-route wint aan populariteit

Het mbo telde op 1 oktober 2016 in totaal 492.755 studenten, een stijging van 1,8% in vergelijking met 2015. Dit heeft te maken met de toegenomen populariteit van leerwerkplekken waarbij studenten drie of vier dagen leren op een werkplek combineren met één of twee dagen school (de bbl-route). Voor de langere termijn moet het mbo – vanwege teruglopende aantallen leerlingen op het vmbo - rekening houden met krimp.

Naast de stijging naar 90,5% van het percentage gediplomeerde mbo-studenten dat een opleiding afrondt binnen de daarvoor gestelde tijd, daalde het voortijdig schoolverlaters naar 4,6%. Verder kozen in 2016 meer mbo-studenten voor een vervolgopleiding op het hbo. Van de mbo-niveau 4-studenten met een diploma schreef 36,2% zich in bij het hbo. Uit cijfers van DUO bleek eerder al dat mbo’ers in het hbo vrijwel even goed presteren als havisten. Na vijf jaar heeft 45% van de mbo'ers en 45.7% van de havisten een diploma in het hbo.

Financiële situatie

De liquiditeit (mogelijkheid om aan korte termijnverplichtingen te voldoen) van mbo-scholen verbeterde in 2016 licht. Het aantal scholen met een lage liquiditeit daalde van vijftien naar elf en de gemiddelde liquiditeit van alle scholen samen is nu 1,6. Ook de solvabiliteit (mogelijkheid te voldoen aan lange termijnverplichtingen) van scholen steeg, slechts een enkele school scoort onder de door de inspectie gehanteerde benedengrens. Sommige scholen hebben bewust gekozen voor een meerjarige negatief resultaat zodat dat de solvabiliteit daalt.

Afbeelding Nihat Yilmaz

Nihat Yilmaz

Beleidsadviseur

Marijn Slinger

Projectleider benchmark
marije hulsbosch

Marije Hulsbosch-Sizoo

Manager In- & Externe Communicatie / woordvoerder
06 - 5027 2673