Slotrapportage Ombudslijn mbo positief over samenwerking met scholen

16-05-2018

In het laatste studiejaar voor de wettelijke verankering van het klachtenrecht verliep de samenwerking van de Ombudslijn mbo met het netwerk van contactpersonen klachtenbehandeling goed. Hierdoor konden klachten soepel en – indien mogelijk – binnen vijftien werkdagen worden afgehandeld. Dat schrijft de Ombudslijn in de slotrapportage die de minister van OCW vorige week naar de Tweede Kamer verstuurde. De Ombudslijn is opgeheven, meldt de minister. De jaarrapportage over 2016-2017 is daarom ook de eindrapportage.

Afbeelding van het Friesland College, Maartje Roos
Afbeelding van studenten op het Friesland College, Maartje Roos

In 2010 stelde de minister van OCW de Ombudslijn in als tijdelijke oplossing voor studenten. Sinds 1 augustus vorig jaar is het klachtenrecht in het mbo wettelijk vastgelegd en kan iedere (aspirant-) student, examendeelnemer, personeelslid en overige betrokkene een klacht indienen bij een mbo-school. De Inspectie van het Onderwijs ziet toe op een goede klachtenbehandeling van de scholen. De Ombudslijn is hierdoor overbodig geworden.

Heldere communicatie

In totaal ontving de Ombudslijn in het studiejaar 2016-2017 125 klachten. De meeste (36) hadden betrekking op toetsen en examens, acht klachten vielen in de categorie passend onderwijs en studeren met een handicap. 58% van de klachten was afkomstig van mbo 4-studenten. De Ombudslijn constateert dat een groot deel van de klachten was op te lossen met heldere communicatie vanuit de school.

Servicedocument

De Ombudslijn was een tweedelijnsorganisatie. Studenten of andere betrokkenen moesten klachten in eerste instantie bij hun school te melden, zodat de school kon reageren op de klacht of het probleem. Pas als bemiddeling van de school niet tot een oplossing leidde, kwam de Ombudslijn in beeld. Bij alle bekostigde mbo-scholen had de Ombudslijn één contactpersoon.

De studentenbelangenorganisatie JOB en MBO Raad trekken samen op om deze contactpersonen te ondersteunen bij de klachtenbehandeling op school. Daarvoor is een servicedocument ontwikkeld dat handvatten biedt voor de vormgeving van een laagdrempelige, toegankelijke en onafhankelijke klachtenregeling. Ook organiseren JOB en de MBO Raad dit jaar een themabijeenkomst voor de contactpersonen.

Afbeelding van Heleen Beurskens

Heleen Beurskens

Beleidsadviseur
Marije Hulsbosch

Marije Hulsbosch-Sizoo

Manager In- & Externe Communicatie / woordvoerder
06 - 5027 2673