Nieuws

Mbo-student pleit voor tastbaardere ervaringen

Gemeente Utrecht lanceert mbo-uitvoeringsplan (2023-2027) voor meer waardering en gelijke behandeling van mbo-studenten, met inzet van Menno Adelaar.

Mbo: Tastbaar, bevlogen onderwijs

Meer dan 300 mbo-professionals gaven gehoor aan de oproep voor de conferentie 'MBO als speelveld' in stadion De Galgenwaard. Het bood een unieke kans om collega's te ontmoeten en projecten van de MBO Raad te ontdekken. Een verslag.

Adnan Tekin benoemd voor tweede termijn

Adnan Tekin herkozen als voorzitter van de MBO Raad tot 2028. De keuze voor continuïteit en stabiliteit in een tijd waarin het mbo veel aandacht krijgt.

Effectieve beroep-specifieke aanpak 'Gezonde Relaties & Seksualiteit

Corrie Pijnenburg, projectleider 'Gezonde relaties & seksualiteit' op het Graafschap College, zet diversiteitsthema's creatief in met Mechatronica-studenten die een maandverbandautomaat ontwikkelen.

MBO Raad en SURF werken samen aan cyberveiligheid van mbo-scholen

MBO Raad en SURF tekenen samenwerkingsovereenkomst om mbo-scholen beter te beschermen tegen cyberaanvallen en digitale weerbaarheid te verhogen.

Adnan Tekin en Lodewijk Asscher over het mbo

Lodewijk Asscher, na zijn politieke carrière, betrokken bij onderwijsgerelateerde functies. Adnan Tekin vraagt hem naar gelijke kansen, STAP-budget, publieke functie van mbo en zijn passie voor het mbo. Asscher waardeert het echte leren en echte banen in het mbo.

Video Dit is mbo Ambassadeursgala 2023

Nog even nagenieten van het Dit is mbo Ambassadeursgala 2023? Dat kan met de speciale nieuwsvideo die gemaakt is door het ANP. Bekijk alle video's van het Ambassadeursgala op het Youtube-kanaal van Dit is mbo.

De winnaars van Dit is mbo Ambassadeursgala 2023!

Minister Robbert Dijkgraaf reikt vijf prestigieuze mbo-prijzen uit tijdens het Dit is mbo Ambassadeursgala 2023 in Apeldoorn. Hij prijst het talent en vakmanschap van het mbo en benadrukt het belang ervan voor Nederland.

Schrappen STAP-budget zonder alternatief slechte zaak

De MBO Raad is verbaasd over het stopzetten van het STAP-budget door het kabinet. Voorzitter Adnan Tekin benadrukt het belang van een permanente leercultuur en leerrechten voor iedereen, vooral mbo'ers, op een snel veranderende arbeidsmarkt.

René Cuperus: ‘Organiseer samenleving rondom het mbo’

De traditionele links-rechtstegenstelling in Nederland verschuift snel naar een nieuwe scheidslijn tussen 'de Randstad' en 'de regio', met een groeiende opleidingskloof. René Cuperus ziet het mbo als een emancipatiemotor die als regionaal centrum afhakers en aanhakers nader tot elkaar kan brengen. De 'Atlas van Afgehaakt Nederland' toont de kortsluiting tussen 'Bestuurlijk Nederland' en 'de regio', wat leidt tot de opkomst van de BBB-partij. Nederland is steeds meer een diplomademocratie geworden, waarbij mensen buiten de Randstad zich niet vertegenwoordigd voelen. De opleidingskloof speelt hierin een grote rol.