30 januari 2019 - Convenant mbo-aanbod Klimaattechniek

30-01-2019

Op 30 januari 2019 ondertekenden dertien organisaties uit het mbo, het bedrijfsleven en de overheid het convenant mbo-aanbod Klimaattechniek. De organisaties willen komen tot een mbo-opleidingsaanbod dat in beroepscompetentieprofielen meebeweegt met de veranderingen in de energietransitie, circulariteit en klimaatadaptie. De afspraken uit het convenant sluiten daarmee aan op het recente ontwerp-klimaatakkoord en laten zien dat mbo en bedrijfsleven inspringen op de vraag van de markt naar meer gespecialiseerde vakkrachten.