Ambitie-agenda LOB voor het mbo

30-11-2017

Om scholen nog beter te ondersteunen bij de begeleiding van hun studenten bij lob hebben de MBO Raad en studentenorganisatie JOB, met steun van het ministerie van OCW, de ambitie-agenda LOB voor het mbo opgesteld.