Q&A - wet toelatingsrecht – juni 2017

26-06-2017

De MBO Raad krijgt veel vragen van scholen over de interpretatie van de maatregelen die zijn aangekondigd in de wet ‘Vroegtijdige aanmelddatum en toelatingsrecht tot het mbo’. Die vragen hebben we per mail, mondeling en ook in bijeenkomsten aan het ministerie van OCW voorgelegd. Een eerste Q&A is half januari verschenen. Dit is de tweede. De door OCW geverifieerde antwoorden treft u hierbij aan.