ICT en Creatieve Industrie (ICT en CI)

Laatst gewijzigd: 10-06-2021

In de bedrijfstakgroep ICT en CI zijn alle roc’s en vakscholen vertegenwoordigd die opleidingen aanbieden gericht op informatietechnologie en de meer creatieve beroepen; van podiumkunsten tot ICT support, en van DTP tot evenemententechniek.

Onderwijsclusters

ICT en CI bestaat uit de onderwijsclusters:

  • Kunsten en Entertainment
  • Media
  • Communicatie en Design 
  • ICT

Kerntaken bedrijfstakgroep ICT en CI

In haar activiteiten heeft de btg ICT en CI de volgende accenten gelegd:

  • Activiteiten gericht op examinering met als doel kwaliteitsverbetering en -borging;
  • Activiteiten gericht op de invoering herziene kwalificatiestructuur;
  • Activiteiten gericht op de belangenbehartiging via btg’s en sectorkamers;
  • Activiteiten gericht op analyse van arbeidsmarkt- en doelmatigheidscijfers;
  • Overige relevante thema’s die de aandacht van de btg en de onderwijsinstellingen verdienen.
Afbeelding studenten achter computer
Afbeelding van Roger Meijer

Contactpersonen

Annette Vernooij

Annette Vernooij

Gert Gerding

Gert Gerding

Beleidsadviseur
gabry karsdorp

Gabry Karsdorp

Beleidsadviseur

Docentendag ICT en Creatieve Industrie

ICT en Creatieve Industrie - samenwerking onderwijs en bedrijfsleven