Specialistisch Vakmanschap (SV)

Laatst gewijzigd: 22-04-2021

Opleidingen die onder bedrijfstakgroep Specialistisch Vakmanschap vallen zijn uniek in Nederland, de meesten worden op één locatie door één school gegeven. Gemeenschappelijk kenmerk is dat zij studenten opleiden tot een specialist met authentieke vakmanschap-competenties. Vaak zijn SV opleidingen relatief klein.

Onderwijsclusters

SV heeft geen aparte onderwijsclusters. In de btg SV zijn alle roc’s en vakscholen vertegenwoordigd die opleidingen aanbieden voor de volgende kwalificatiedossiers:

 • Audiciens
 • Collectiebeheer
 • Creatief Vakmanschap
 • Goud en Zilversmeden
 • Graveurs
 • Juweliersbedrijf
 • Medewerkers Steriele Medische Hulpmiddelen
 • Optiek
 • Orthopedische schoentechniek
 • Orthopedische techniek
 • Pianotechniek
 • Schoen, zadels en lederwaren
 • Tandtechniek
 • Technisch Oogheelkundig Assistenten
 • Uurwerktechniek

Kerntaken bedrijfstakgroep SV

De belangrijkste rollen voor de btg SV zijn: 

 • Een platform voor uitwisseling van informatie tussen leden.
 • Een regisseur die signalen opvangt en de keuzes en oplossingen alloceert (makel/schakelrol).
 • Een belangenbehartiger die de besluitvorming in het belang van de leden bij actoren beïnvloedt.
Student aan de slag in een van de werkplaatsen van het HMC (foto HMC)

Meer informatie over btg SV

Bedrijfstakgroep Specialistisch Vakmanschap heeft de volgende beleidsthema’s gekozen om meer de nadruk op te leggen: Promotie/bekendheid opleidingen, kwalificatiestructuur, netwerk en ontwikkelingen. Met diverse projectmatige activiteiten wordt deze focus geconcretiseerd:

 • Organiseren van deskundigheidsbevordering.
 • Een keer per jaar een AV organiseren op een school van een btg-lid. 
 • Standaardisering, dekking, kwaliteit en betaalbaarheid van examens.
 • Implementatie herziene dossiers in samenhang met Focus op Vakmanschap.
 • Actief betrokken bij de Dutch HealthTec Academy.

Contactpersonen

Tiny Verbeek

Tiny Verbeek

Gert Gerding

Gert Gerding

Beleidsadviseur

Specialistisch vakmanschap - samenwerking onderwijs en bedrijfsleven