Specialistisch Vakmanschap (SV)

Laatst gewijzigd: 27-06-2023

De btg Specialistisch Vakmanschap is één van de negen bedrijfstakgroepen (‘btg’s’) van de MBO Raad. De btg's zijn een afdeling binnen de MBO Raad waar soortgelijke mbo-opleidingen (opleidingen die gerelateerd zijn aan dezelfde branches) met elkaar samenwerken. 

De btg’s maken het mogelijk voor soortgelijke mbo-opleidingen om krachten te bundelen. Via de btg’s hebben scholen in de MBO Raad ook sectorgewijs invloed op de landelijke ontwikkelingen in het mbo-onderwijs. In de bedrijfstakgroepen worden de belangen van soortgelijke opleidingen behartigd, wordt kennis gedeeld en worden gezamenlijke projecten uitgevoerd. Zo werken scholen samen aan innovatief en toekomstgericht onderwijs dat optimaal aansluit op de arbeidsmarkt en het vervolgonderwijs.

De btg SV

Opleidingen die onder bedrijfstakgroep Specialistisch Vakmanschap vallen zijn uniek in Nederland, de meesten worden op één locatie door één school gegeven. Gemeenschappelijk kenmerk is dat zij studenten opleiden tot een specialist met authentieke vakmanschap-competenties. Vaak zijn SV opleidingen relatief klein.

De kerntaken van de btg worden jaarlijks ingevuld via het activiteitenplan. In het jaarverslag wordt over de uitgevoerde activiteiten verantwoording afgelegd. Het activiteitenplan en jaarverslag vindt u in pdf-versie op deze pagina.

Student aan de slag in een van de werkplaatsen van het HMC (foto HMC)

Onderwijsclusters

SV heeft geen aparte onderwijsclusters in de bedrijfstakgroep. In de btg SV zijn namelijk alle roc’s en vakscholen vertegenwoordigd, die opleidingen aanbieden voor de volgende kwalificatiedossiers:

 • Audiciens
 • Collectiebeheer
 • Creatief Vakmanschap
 • Goud en Zilversmeden
 • Juweliersbedrijf
 • Medewerkers Steriele Medische Hulpmiddelen
 • Optiek
 • Orthopedische schoentechniek
 • Orthopedische techniek
 • Pianotechniek
 • Schoen, zadels en lederwaren
 • Tandtechniek
 • Technisch Oogheelkundig Assistenten
 • Uurwerktechniek
 • Vormen maken
Studenten aan het oefenen in de optiekwinkel van de Dutch HealthTec Academy (foto DHtA)

Meer informatie over btg SV

Bedrijfstakgroep Specialistisch Vakmanschap heeft de volgende beleidsthema’s gekozen om meer de nadruk op te leggen: Promotie/bekendheid opleidingen, kwalificatiestructuur, netwerk en ontwikkelingen. Met diverse projectmatige activiteiten wordt deze focus geconcretiseerd:

 • Organiseren van deskundigheidsbevordering.
 • Een keer per jaar een AV organiseren op een school van een btg-lid. 
 • Standaardisering, dekking, kwaliteit en betaalbaarheid van examens.
 • Implementatie herziene dossiers in samenhang met Focus op Vakmanschap.
 • Actief betrokken bij de Dutch HealthTec Academy.

Contactpersonen

nina kuiper

Nina Kuiper

Beleidsadviseur

Marita van de Haar

Secretaresse btg SV

Specialistisch vakmanschap - samenwerking onderwijs en bedrijfsleven