Techniek en Gebouwde Omgeving (TGO)

Laatst gewijzigd: 31-07-2018

De bedrijfstakgroep (btg) Techniek en Gebouwde Omgeving (TGO) vertegenwoordigt opleidingen op het gebied van bouw, techniek, metaal, elektra en hout.

Onderwijsclusters

TGO bestaat uit de clusters:

  • Onderwijscluster BIB (Bouw, Infra en Beschermingstechnieken) vertegenwoordigt de opleidingen en vakscholen voor de gebieden bouw, infra, onderhoud en schilderen en afbouw;
  • Onderwijscluster H&M (Hout en Meubel) vertegenwoordigt opleidingen voor sectoren Timmer- en meubelindustrie houthandel en parketbranche;
  • Onderwijscluster MEI (Metaal, Elektrotechniek en Installatietechniek) vertegenwoordigt opleidingen in de sectoren Metaalbewerking, Elektrotechniek en Installatietechniek;
  • Onderwijscluster PLOT (Proces-, Laboratorium- en Operationele Techniek) vertegenwoordigt vakscholen en opleidingen in de sectoren Procestechniek, Laboratoriumtechniek, Operationele techniek en Elektrotechniek.

Kerntaken bedrijfstakgroep TGO

  • Belangenbehartiging van de aangesloten leden
  • Kennisdeling
  • Projecten

De invulling van deze kerntaken vindt jaarlijks plaats via het activiteitenplan. In het jaarverslag wordt over de uitgevoerde activiteiten verantwoording afgelegd.

Mechatronica Deltion College
Afbeelding Deltion College

Meer TGO informatie

De beroepstakgroep TGO zoekt actief samenwerking met de andere techniek gerelateerde btg´s van de MBO Raad zoals btg Mobiliteit, Transport, Logistiek & Maritiem (MTLM), btg ICT en Creatieve Industrie (ICT en CI) en btg Specialistisch Vakmanschap (SV).

Ook is er regelmatig inhoudelijke afstemming met afdelingen van de MBO Raad, zoals met Strategie en Onderwijs bijvoorbeeld over het Techniekpact en Topsectoren. Met de afdeling Werkgeverszaken, Bekostiging en Bedrijfsvoering voert btg TGO overleg over hoe onder meer om te gaan met de tekorten van techniekdocenten.

Contactpersonen

Josefien Meijer

Josefien Meijer-Wilk

Afbeelding van Meinja Şaman

Meinja Şaman

Secretaresse
Afbeelding van Sabine Mul

Sabine Mul

Beleidsadviseur TGO