Voedsel, Groen en Gastvrijheid (VGG)

Laatst gewijzigd: 17-11-2020

De bedrijfstakgroep Voedsel, Groen en Gastvrijheid (VGG) vertegenwoordigt de mbo-scholen die mbo-opleidingen aanbieden voor beroepen uit de groene sector, gastvrijheidssector, schoonmaak en glazenwassen, kappers en de bekostigde opleidingen van SVO vakopleider food.

Onderwijsclusters

De bedrijfstakgroep VGG biedt beroepsopleidingen aan circa 70.000 mbo-studenten en is daarmee de grootste btg. VGG is onderverdeeld in drie clusters waarin opleidingen die zoveel mogelijk verwant aan elkaar zijn, gebundeld worden.

VGG bestaat uit de volgende clusters:

  • Onderwijscluster Gastvrijheid vertegenwoordigt de opleidingen en vakscholen voor de gebieden horeca, toerisme & recreatie, bakkerij, facilitaire dienstverlening en schoonmaak en glazenwassen.
  • Onderwijscluster Uiterlijke Verzorging vertegenwoordigt de opleidingen kappers, schoonheidsverzorging en voetverzorging.
  • Onderwijscluster Groen en Voeding vertegenwoordigt de opleidingen op de gebieden agro productie, handel en technologie, dierverzorging, groene ruimte en milieu; als ook de versdetailhandel, voedingsindustrie, slagerij, vis en groente.

Kerntaken bedrijfstakgroep VGG

  • Belangenbehartiging van de aangesloten leden
  • Kennisdeling
  • Projecten

De kerntaken worden jaarlijks ingevuld via het activiteitenplan. In het jaarverslag wordt over de uitgevoerde activiteiten verantwoording afgelegd. Deze documenten zijn rechts op deze pagina te downloaden.

Cees Winkel

Beleidsadviseur

Manon Wilbrink

Beleidsadviseur
Wilma van Nijen

Wilma van Nijen

Uitleg over de digitale bpv-tool

Samenwerking onderwijs en bedrijfsleven in Voedsel, Groen en Gastvrijheid

Mbo-student volgt opleiding bij bakkerij Aalbertsen