Voedsel, Groen en Gastvrijheid (VGG)

Laatst gewijzigd: 03-07-2023

De btg VGG is één van de negen bedrijfstakgroepen (‘btg’s’) van de MBO Raad. De btg's zijn een afdeling binnen de MBO Raad waar soortgelijke mbo-opleidingen (opleidingen die gerelateerd zijn aan dezelfde branches) met elkaar samenwerken. 

De btg’s maken het mogelijk voor soortgelijke mbo-opleidingen om krachten te bundelen. Via de btg’s hebben scholen in de MBO Raad ook sectorgewijs invloed op de landelijke ontwikkelingen in het mbo-onderwijs. In de bedrijfstakgroepen worden de belangen van soortgelijke opleidingen behartigd, wordt kennis gedeeld en worden gezamenlijke projecten uitgevoerd. Zo werken scholen samen aan innovatief en toekomstgericht onderwijs dat optimaal aansluit op de arbeidsmarkt en het vervolgonderwijs.

De btg VGG

De bedrijfstakgroep Voedsel, Groen en Gastvrijheid (VGG) vertegenwoordigt de mbo-scholen die mbo-opleidingen aanbieden voor beroepen uit de groene sector, gastvrijheidssector, schoonmaak en glazenwassen, kappers en de bekostigde opleidingen van SVO vakopleider food. De bedrijfstakgroep VGG biedt beroepsopleidingen aan circa 70.000 mbo-studenten. 

De kerntaken van de btg worden jaarlijks ingevuld via het activiteitenplan. In het jaarverslag wordt over de uitgevoerde activiteiten verantwoording afgelegd. Het activiteitenplan en jaarverslag vindt u in pdf-versie op deze pagina.

Onderwijsclusters

De bedrijfstakgroep VGG is onderverdeeld in drie clusters waarin opleidingen die zoveel mogelijk verwant aan elkaar zijn, gebundeld worden.

VGG bestaat uit de volgende clusters:

  • Onderwijscluster Gastvrijheid vertegenwoordigt de opleidingen en vakscholen voor de gebieden horeca, toerisme & recreatie, bakkerij, facilitaire dienstverlening en schoonmaak en glazenwassen.
  • Onderwijscluster Uiterlijke Verzorging vertegenwoordigt de opleidingen kappers, schoonheidsverzorging en voetverzorging.
  • Onderwijscluster Groen en Voeding vertegenwoordigt de opleidingen op de gebieden agro productie, handel en technologie, dierverzorging, groene ruimte en milieu; als ook de versdetailhandel, voedingsindustrie, slagerij, vis en groente.
manon wilbrink

Manon Wilbrink

Beleidsadviseur
nina kuiper

Nina Kuiper

Beleidsadviseur
Wilma van Nijen

Wilma van Nijen

Uitleg over de digitale bpv-tool

Samenwerking onderwijs en bedrijfsleven in Voedsel, Groen en Gastvrijheid

Mbo-student volgt opleiding bij bakkerij Aalbertsen