Voedsel, Groen en Gastvrijheid (VGG)

Laatst gewijzigd: 11-01-2018

De bedrijfstakgroep Voedsel, Groen en Gastvrijheid (VGG) vertegenwoordigt de mbo-scholen die mbo-opleidingen aanbieden voor beroepen uit de groene sector, gastvrijheidssector, schoonmaak en glazenwassen, kappers en de bekostigde opleidingen van SVO.

Onderwijsclusters

De bedrijfstakgroep VGG biedt beroepsopleidingen aan circa 70.000 mbo-studenten en is daarmee de grootste btg. VGG is onderverdeeld in vier clusters waarin opleidingen die zoveel mogelijk verwant aan elkaar zijn gebundeld worden.

VGG bestaat uit de volgende clusters:

  • Onderwijscluster Gastvrijheid vertegenwoordigt de opleidingen en vakscholen voor de gebieden horeca, toerisme & recreatie, bakkerij, facilitaire dienstverlening en schoonmaak en glazenwassen.
  • Onderwijscluster Groen vertegenwoordigt de opleidingen op de gebieden agro productie, handel en technologie, dierverzorging, groene ruimte en milieu.
  • Onderwijscluster Uiterlijke Verzorging vertegenwoordigt de opleidingen kappers, schoonheidsverzorging en voetverzorging.
  • Onderwijscluster Voeding vertegenwoordigt de opleidingen gericht op de versdetailhandel, voedingsindustrie, slagerij, vis en groente.
ID College - taartjes maken
Afbeelding ID College

Kerntaken bedrijfstakgroep VGG

Afgelopen jaar is de nieuwe indeling in de acht bedrijfstakgroepen gerealiseerd. Dat betekende voor bedrijfstakgroep VGG ook een nieuwe interne structuur. In 2016 wordt de invoering herziening kwalificatiestructuur geëvalueerd en waar nodig aangepast.

Verder richt btg Voedsel, Groen en Gastvrij zich onder meer op verbetering van de kwaliteit van examinering. De resultaten worden in de tweede helft van 2016 in het kader van kennisdeling gedeeld met andere bedrijfstakgroepen. Daarnaast is de toekomst van BOL (school en stage) of BBL (werken en leren) een belangrijk thema voor de sector. Experimenten met BOL-BBL trajecten kunnen daar een rol in spelen.

Jaarverslagen en activiteitenplannen

De bedrijfstakgroep VGG publiceert ieder jaar een nieuw activiteitenplan en jaarverslag. Deze zijn beschikbaar onder Gerelateerde publicaties. Voor oude activiteitenplannen en jaarverslagen kunnen scholen terecht bij het secretariaat van de btg.

Contactpersonen

Afbeelding Wilma van Nijen

Wilma van Nijen

Rico Vervoorn

Rico Vervoorn

Beleidsadviseur
Afbeelding Scilla van Cuijlenborg

Scilla van Cuijlenborg

Christien Dohmen

Beleidsadviseur