Zoeken

Magazines over professionalisering

De afgelopen jaren hebben mbo-scholen op het thema professionalisering een grote ontwikkeling doorgemaakt. De MBO Raad heeft hierbij ondersteuning geboden. Van mei 2017 tot en met juli 2017 zijn drie magazines specifiek over professionalisering in het mbo uitgebracht. Hierin komen positieve effecten, goede voorbeelden en kennis die de scholen hebben opgedaan voorbij.

Aantal studenten opnieuw gedaald

Het aantal studenten in het MBO is opnieuw gedaald volgens de MBO Raad. Dit kan gevolgen hebben voor het onderwijs en de sector als geheel.

Toekomstverkenning mbo, hbo & wo van start

De toekomstverkenning van het mbo, hbo en wetenschap is gestart. Dit initiatief richt zich op het verkennen van ontwikkelingen en uitdagingen in deze onderwijssectoren.

MBO Raad leeft mee met alle getroffenen in Turkije en Syrië

De MBO Raad spreekt haar medeleven uit naar iedereen in en om het mbo die direct of indirect wordt getroffen door de gevolgen van de aardbevingen in Turkije en Syrië.

MBO cultuurkaart boost voor burgerschapsonderwijs

De introductie van de MBO Cultuurkaart met budget is een belangrijke stimulans voor het burgerschapsonderwijs. Het voorziet studenten van middelen om culturele activiteiten te verkennen en bevordert zo hun burgerschapsvorming.

Opinie: laat om- en bijscholing niet over aan de markt

In dit opiniestuk wordt betoogd om- en bijscholing niet volledig aan de markt over te laten. Er wordt gepleit voor een goede publieke regie en financiering om gelijke kansen en kwaliteit te waarborgen.

In gesprek met Elisabeth Post

Adnan Tekin en Elisabeth Post bespreken de samenwerking tussen MBO en transportsector, met focus op praktijkgericht onderwijs en innovatie.

Bpv-documenten laboratoriumonderwijs

De Laboratoriumtechniek-scholen verenigd in de Vakcommissie Proces-, Laboratorium- en Operationele Techniek (PLOT) van de MBO Raad hebben in samenwerking met SBB begin juli 2018 twee bpv-documenten voor laboratoriumonderwijs ontwikkeld: voor Analist en Allround laborant.

In gesprek met Tweede Kamerlid Kauthar Bouchallikht

Adnan Tekin en Kauthar Bouchallikht bespreken waarschijnlijk onderwerpen met betrekking tot het MBO en onderwijsbeleid in relatie tot duurzaamheid en groene initiatieven.

Infographic integrale veiligheid

Infographic over de integrale aanpak veiligheid van de mbo-scholen.