‘Het mbo heeft bredere opdracht dan alleen arbeidsmarkt’

06-09-2017

Het SCP-rapport ‘Beroep op het mbo’ biedt nuttige handvatten voor het verder flexibiliseren van de responsiviteit van het mbo op de vraag van de arbeidsmarkt. “Ronduit een opsteker is dat het merendeel van de oud-studenten vindt dat hun mbo-opleiding hun een goede start heeft gegeven op de arbeidsmarkt,” zegt Ton Heerts, voorzitter van de MBO Raad.

Tegelijk waarschuwt Heerts voor een te grote focus op enkel de responsiviteit. “Het mbo is geen uitzendbureau. Het heeft naast opleiden voor een beroep nog twee even belangrijke taken: jongeren een goede start geven in onze samenleving en toerusten voor het kunnen doen van een vervolgopleiding. Deze taken dreigen uit beeld te geraken door de bijna tunnelvisie-achtige aandacht voor de aansluiting op de arbeidsmarkt.”

Afbeelding van studenten

Gesprekken met docenten, oud-studenten en bestuurders

Het SCP deed onderzoek naar de responsiviteit door gesprekken aan te gaan met docenten, oud-studenten en bestuurders. Daarnaast betrok het SCP uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek van bijvoorbeeld het ROA in het rapport. Centraal stond de vraag hoe het mbo kan inspelen op de toekomstige vraag van de arbeidsmarkt. De conclusies van SCP passen bij de algemeen heersende opvattingen over het mbo.

Ton Heerts: “Het mbo sluit over het algemeen goed aan op wat de arbeidsmarkt vraagt, uitzonderingen door een aantrekkende economie daargelaten uiteraard.” Het stemt Heerts tevreden dat oud-studenten, docenten en bestuurders tegelijk oog houden en suggesties doen voor wat er beter kan.

We zijn geen uitzendbureau, maar onderwijs dat jongeren op alle niveaus helpt hun weg te vinden op de arbeidsmarkt en in onze maatschappij
Voorzitter MBO Raad
Ton Heerts

Warme hand op de schouder

Met name de geuite zorgen over jongeren die opleidingen volgen op niveau 2 vindt Heerts herkenbaar. “Verreweg de meeste mbo’ers doen een opleiding op niveau 3 of 4. De groep jongeren in de entreeopleidingen en op niveau 2 is relatief klein. Maar dat is wel een groep voor wie het extra belangrijk is dat zij goed begeleid worden op hun weg naar volwassenheid. Met een warme hand op de schouder. Een deel van deze groep zullen we nog intensiever moeten begeleiden naar een vervolgopleiding omdat dat kansrijker is dan direct naar een baan.”

Daar knelt wat Heerts betreft ook de schoen als het gaat om hoe gekeken wordt naar het mbo. “We zijn geen uitzendbureau, maar onderwijs dat jongeren op alle niveaus helpt hun weg te vinden op de arbeidsmarkt en in onze maatschappij. Onze taak gaat dus veel verder. We leiden ze op voor een beroep, voor een vervolgopleiding én voor succesvolle deelname aan onze samenleving, goed burgerschap. Met hun mbo-diploma op zak zijn ze toegerust om hun eerste baan te vinden en te starten met het opbouwen van een eigen bestaan.”

Rol mbo in leven lang ontwikkelen

Opvallend vindt Heerts dat in het SCP-rapport met name oud-studenten zelf aangeven dat zij naast vakkennis en vakvaardigheden onder meer ook sociaal-emotionele vaardigheden nodig hebben voor hun blijvende inzetbaarheid in de toekomst. “Heel belangrijk dat zij aangeven dat het mbo een belangrijke rol heeft in een leven lang ontwikkelen. Die rol willen we ook graag verder kunnen vormgeven. Onze arbeidsmarkt en samenleving verandert snel en bijna de helft van onze beroepsbevolking heeft een mbo-diploma.”

De MBO Raad heeft de onderzoekers van het SCP uitgenodigd om hun bevindingen te presenteren aan de bij de vereniging aangesloten scholen.

marije hulsbosch

Marije Hulsbosch-Sizoo

Manager In- & Externe Communicatie / woordvoerder
06 - 5027 2673