‘Nederlands mbo kan bijdragen aan aanpak werkloosheid’

29-01-2019

Het Nederlandse mbo-systeem staat internationaal goed op de kaart. Op nationaal niveau heeft inmiddels 53 procent van de Nederlanders een positief beeld bij het mbo, concludeert het Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding (Cedefop) in een opinieonderzoek. 86 procent van de Nederlanders denkt dat het mbo kan bijdragen aan het terugdringen van de werkloosheid, bijvoorbeeld door werkzoekenden om te scholen.  

De OESO roemt het Nederlandse systeem in haar jaarlijkse Education at Glance-rapport vanwege de nauwe samenwerking tussen scholen en het bedrijfsleven bij het opleiden van vakmensen. Binnen de Nederlandse grens blijft de waardering nog enigszins achter. Volgens Cedefop ligt één verklaring in de complexiteit van het onderwijssysteem. Er bestaan grote verschillen tussen het laagste en het hoogste niveau: lang niet iedere Nederlander is bekend met de mogelijkheden die een mbo 4-diploma biedt ten opzichte van entree-onderwijs. 

cedefop
Student aan het werk, mbo-school in Oraiokastro, Thessaloniki, Griekenland (bron: Cedefop).

Dit is mbo 

De Europese Commissie wil de positie van het mbo versterken, om tegemoet te komen aan de groeiende behoefte aan gekwalificeerde mbo-gediplomeerden. Maatregelen richten zich op de verbeteren van de kwaliteit, maar ook op de perceptie bij ouders, studenten, bedrijven en beleidsmakers. Zo wordt jaarlijks de VET Skills Week georganiseerd, om aan deze doelgroepen te laten zien wat het mbo vermag. Met dit onderzoek wil Cedefop inzicht geven in de manier waarop EU-inwoners uit de Europese lidstaten tegen het mbo aankijken.

De MBO Raad heeft in het bestuursakkoord met het ministerie van OCW afgesproken in te zetten op een versterking van de communicatie over het mbo. Door samen te werken met bijvoorbeeld SBB, gemeenten, JOB, BVMBO en de vakbonden kan het beroepsonderwijs in Nederland nog krachtiger functioneren. Samenwerking gebeurt onder andere via Dit is mbo. 

marije hulsbosch

Marije Hulsbosch-Sizoo

Manager In- & Externe Communicatie / woordvoerder
06 - 5027 2673