‘Overheid, investeer zo snel mogelijk in totaalplaatje leven lang ontwikkelen’

29-11-2018

Een structurele investering in de Ambachtsacademie, zoals CDA en VVD willen, is een prima initiatief. Maar er is veel meer nodig om een leven lang ontwikkelen goed van de grond te krijgen. Ton Heerts: “De Ambachtsacademie helpt oudere werklozen terug de arbeidsmarkt op en dat is natuurlijk fantastisch. Maar het is we een druppel op een gloeiende plaat.” Om een echte doorbraak te realiseren is meer nodig. Heerts: “Het totale vraagstuk van een leven lang ontwikkelen is gebaat bij voldoende middelen zodat iedereen kan investeren in hun eigen loopbaan. En niet alleen op papier erkenning dat het mbo de aangewezen onderwijsplek is om na je beroepsdiploma bij te leren. Ook koudwatervrees bij potentiële werkgevers voor het inzetten van oudere werkzoekenden moet worden weggenomen.”

De voorzitter van de MBO Raad doet zijn oproep op de dag van de begrotingsbehandeling van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Daar zal de motie rond de Ambachtsacademie worden behandeld. Het gaat hier om een initiatief dat met name opleidt voor kleine ambachten. Heerts: “Dat is natuurlijk prima. Leven lang ontwikkelen is het antwoord op de vele arbeidsmarktvragen die we kennen, die van nu en in de toekomst.”

Aan de huidige vraag op de arbeidsmarkt kan alleen worden tegemoet gekomen als iedereen een kans krijgt. Heerts: “Jongeren moeten nu al meekrijgen dat leven lang ontwikkelen heel gewoon is. Eén op de tien mbo’ers die werkloos thuis zaten, hebben inmiddels de weg naar het mbo teruggevonden, zo maakt CBS vorige week bekend op de Dag van het mbo.”

Koudwatervrees wegnemen

Een ander groot potentieel zit er in de groep oudere werkzoekenden. Heerts: “Die blijken zich vaak suf te solliciteren maar nergens aan de bak te komen. De overheid moet met iedereen die daar een handje bij kan helpen alles aan doen om mogelijke koudwatervrees bij potentiële werkgevers weg te nemen. Met als extra stapje het verleiden van potentiële werkgevers om ook werkgaranties af te geven voor werkzoekenden die zich willen om- of bijscholen. We staan als mbo-scholen klaar om daar een rol in te spelen.”

Maar Heerts waarschuwt om niet alleen naar de korte termijn te kijken. “De economie draait nu uitstekend. Maar er zullen ook mindere tijden aan komen, En dan is het helemaal van belang dat mensen wendbaar kunnen zijn. En zelf met hulp regie op hun loopbaan kunnen behouden door op tijd bij- of om te scholen richting branches waar op dat moment wel werk is.”

marije hulsbosch

Marije Hulsbosch-Sizoo

Manager In- & Externe Communicatie / woordvoerder
06 - 5027 2673