Nieuws

Mbo-sector: financieel gezond, goede basis voor de toekomst

Benchmark 2019: sector financieel gezond met goede basis voor de toekomst.

Mogelijkheid studieverlenging biedt studenten nodige perspectief

Mbo-studenten die door de coronacrisis vertraging oplopen mogen langer over hun studie doen. Dat wil de minister van OCW mogelijk maken.

Gezamenlijk pleidooi voor vaccineren onderwijswerknemers

Onderwijspersoneel moet expliciet opgenomen worden in de vaccinatiestrategie van het Kabinet.

Mbo-studenten aan de slag op stembureaus

De MBO Raad, Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), de Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken (NVVB) en BZK gaan samenwerken om mbo-studenten als vrijwilliger in te zetten.

Corona-update: over naar afstandsonderwijs

De mbo-scholen schakelen, net als het andere onderwijs, over naar afstandsonderwijs.

Mbo-scholen aan de slag in regionale mobiliteitsteams

Het mbo gaat een cruciale rol spelen in de aanvullende crisisdienstverlening die het kabinet in het kader van het derde steunpakket op poten zet.

Corona-update: Coronamonitor bevestigt zorgen MBO Raad

De studievoortgang en de onderwijskwaliteit blijven in mbo en hbo tot nu toe nog op niveau. Maar het welzijn van studenten en docenten is een punt van zorg.

Corona-update: MBO Raad steunt besluit schoolexamens vmbo

De MBO Raad steunt het besluit om de beroepsgerichte profielvakken dit jaar af te sluiten met de schoolexamens in plaats van een centraal examen.

Koningin Máxima steekt mbo hart onder de riem met werkbezoek

Koningin Máxima ging op MBO Utrecht in gesprek met bestuurders, studenten en docenten over de effecten van de coronapandemie.

Corona-update: Geld voor coronabanen in het onderwijs

Het kabinet trekt 210 miljoen euro uit waarmee scholen in het mbo, vo en po extra hulp kunnen inschakelen in deze coronatijd.