Nieuws

Hbo, mbo en wo: jaarlijks week scholing voor werkende Nederlander

De drie publieke onderwijssectoren die onderwijs aan volwassenen geven (mbo, hbo en wo) willen bijdragen aan een doorbraak in LLO en daarom hun krachten bundelen. Ze bepleiten alle drie een aanvullend arrangement van publieke bekostiging in de vorm van leerrechten.

Onderhandelaarsakkoord cao mbo 2021

Onderhandelaarsakkoord cao mbo 2021.

Servicedocument 4.0 aanpak corona mbo en verantwoord diplomabesluit mbo 4.0 beschikbaar

Servicedocument 4.0 aanpak corona mbo en verantwoord diplomabesluit mbo 4.0 beschikbaar.

Adnan Tekin nieuwe voorzitter MBO Raad

Adnan Tekin start per 1 juli 2020 als voorzitter van de MBO Raad.

Frank van Hout neemt afscheid als waarnemend voorzitter MBO Raad

Frank van Hout neemt afscheid als waarnemend voorzitter MBO Raad.

MBO Raad luidt noodklok: einde aanbod inburgeringsonderwijs?

Het inburgeringsonderwijs door roc’s staat stevig onder druk door de financiële tekorten bij de roc-taalscholen.

Corona-oproep: 'Geef mbo’ers helder perspectief en gelijke kansen’

Mbo-scholen willen na de start van het nieuwe studiejaar zo snel mogelijk weer volledig onderwijs kunnen bieden op de onderwijslocaties aan in elk geval de studenten tot en met 17 jaar.

Onderwijsraad-advies vraagt om herwaardering sociale waarde school

Onderwijsraad-advies vraagt om herwaardering sociale waarde school.

Corona-update: Roc’s vragen minister om solidariteit met inburgeraars

Roc’s roepen op om solidair te zijn met inburgeraars van wie er veel financieel in de knel komen en dreigen af te haken/uit beeld te verdwijnen.

Corona-update: Aangepast vervoer studenten echt tijdelijk

Er is wat de MBO Raad betreft geen sprake van een structurele aanpassing van openbaar vervoer voor studenten.