Nieuws

Corona-update: ventilatie op mbo-locaties op orde

Mbo-scholen hebben hun ventilatiesystemen onder de loep genomen, zo blijkt uit een quick scan die de MBO Raad heeft laten uitvoeren.

Corona-update: Mbo-scholen kunnen onderwijs continueren

De verscherpte coronamaatregelen hebben vooralsnog geen effect op het kunnen aanbieden van mbo-onderwijs op locatie.

MBO Raad: zet scholen aan het stuur bij aanpak jeugdwerkloosheid

De MBO Raad wil dat het Kabinet middelen om de snel oplopende jeugdwerkloosheid aan te pakken, direct aan de mbo-scholen geeft.

Leven lang ontwikkelen door persoonlijk leerrecht per jaar

VH, MBO Raad en VSNU voelen een gezamenlijke publieke verantwoordelijkheid voor een leven lang ontwikkelen.

Gezonde School-regeling als aanvulling op eigen beleid seksualiteit

Locatie Amersfoort van het Hoornbeeck College startte een werkgroep Seksualiteit en Weerbaarheid om dit thema binnen de lessen bespreekbaar te maken.

Corona-update: geef óók mbo-docenten voorrang!

Op het mbo is, anders dan in het primair en voortgezet onderwijs, beperkt onderwijs op locatie mogelijk.

Aftellen naar Nationale Opening mbo-jaar 2020-2021

Nog even en dan kan heel Nederland meegenieten van de Nationale Opening van het mbo-jaar 2020-2021!

Podcast over ondernemerschap van de toekomst

De MBO Raad heeft samen met New Business Radio een podcast gemaakt over het mbo en ondernemerschap van de toekomst.

Corona-update: budgetten om- en bijscholing door mbo

Er komt een significant budget vrij voor de bij- en omscholing van werknemers die door de coronacrisis hun baan kwijtraken.

Corona-update MBO Raad: steun pleidooi versneld testen onderwijspersoneel

Om het onderwijs in deze coronatijden zo soepel mogelijk te kunnen laten doorlopen is ook in het mbo elke docent en instructeur keihard nodig.