Adnan Tekin in gesprek met Corine Korrel, initiatiefnemer VMBO On Stage: ‘Kiezen op je vijftiende is hogere levenskunde’

06-04-2022

Natuurlijk wil Adnan Tekin, voorzitter van de MBO Raad, de nieuwe ambassadeur van VMBO On Stage worden. Hij is dan ook blij dat de MBO Raad met de Landelijk Ambassadeur mbo en hoofd HRM van de MBO Raad vertegenwoordigd is op het Beroepenfeest voor vmbo’ers in Woerden op 7 april. “Het idee van VMBO On Stage draagt bij aan gerichtere beroepskeuze van vmbo-leerlingen,” zegt Tekin in gesprek met Corine Korrel, oprichter van VMBO On Stage.

“Op het schoolplein feliciteerden mensen mijn ene kind met een vwo-advies en daarnaast stond mijn andere kind met een vmbo-advies. Geeft niet dat je vmbo gaat doen, zeiden diezelfde mensen. Toen ontplofte ik. Vanaf dat moment besloot ik dat vmbo-leerlingen ook het recht hebben om hun dromen waar te maken. Het merendeel van de twaalfjarigen gaat immers na de basisschool naar het vmbo. Zo heb ik in 2007 VMBO On Stage bedacht, een beroepenfeest voor vmbo’ers,” zegt Corine Korrel.

Duurzaam netwerk

Vijftien jaar later staat haar idee nog steeds als een huis. Een duurzaam netwerk rondom iedere vmbo-leerling waar hij of zij later op terug kan vallen, is de kern van VMBO On Stage. Korrel laat leerlingen het liefst in het eerste leerjaar starten met het leggen van nuttige contacten zodat ze de volgende leerjaren hun netwerk kunnen uitbouwen.

Het stimuleren van de eigenwaarde en toekomstdromen van vmbo-leerlingen en hen toegang geven tot een netwerk, zijn de pijlers onder VMBO On Stage. “Kiezen op je veertiende of vijftiende vereist hogere levenskunde. Ik wil vmbo-leerlingen laten zien dat ze kansen hebben, mogen dromen en hen toegang geven tot de ondernemer met hun interesse en het bedrijfsleven om de hoek. Deze kinderen gaan later leren, wonen en werken in de buurt waar ze opgroeien. Zij hebben een netwerk nodig dat ze leren op te bouwen en te onderhouden. Dát is in mijn ogen loopbaanbegeleiding.”

Adnan Tekin: “Ik ken in mijn omgeving genoeg vmbo’ers en mbo’ers met dromen. Hoe breng je deze jongeren verder in de samenleving en wat kun je daar als school aan doen? Door burgerschapsvorming onder andere natuurlijk. De impact daarvan mag omhoog. Ook van loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) trouwens. Burgerschap en LOB zijn twee verschillende werelden, maar op de inhoud en op de uitwerking waar je naar toe wilt met deze jongeren, komen ze samen. En dat is werken aan persoonsvorming. Mijn doel is om burgerschap en LOB dichter bij elkaar te krijgen.”

Muurtjes naar beneden

Tekin zet in het nieuw te sluiten Bestuursakkoord met het kabinet prominent in op doorlopende leerlijnen, burgerschap en LOB. “Daar hebben we nog een slag te maken. De muurtjes die nu soms staan tussen vmbo en mbo, moeten naar beneden. De Wet bestuurlijke harmonisatie beroepsonderwijs die op 1 januari 2022 is ingegaan, maakt dat er ruimte komt voor verticale scholengemeenschappen. Ik voorspel dat in de toekomst vmbo en mbo veel meer in elkaar overgaan.”

Dat zou een goede zaak zijn, zegt Corine Korrel. Ze pleit voor invoering van het vak life skills in het vmbo en mbo. “In life skills zitten burgerschap, LOB, sociale én zakelijke verkeersregels, gezonde leefstijl etc. Zo’n gespecialiseerde docent kan gedeeld worden door de vmbo-scholen en mbo-scholen in de regio. Hij of zij kan contacten onderhouden bijv. met de politie, de gemeente, met bedrijven en sociale organisaties. Een dergelijke werkwijze kan andere leraren ook ontlasten. Life skills is de doorlopende leerlijn die het vmbo en het mbo met elkaar verbindt. Dit vak bestaat nog niet, maar het is wel persoonsvormend en nodig om jongeren bekwaam te maken om deel te nemen aan de maatschappij.”

Verliefd worden op een beroep

Adnan Tekin: “We zitten op dezelfde lijn. Burgerschap, LOB, persoonsvorming zijn essentieel in het onderwijs.” Hij haalt een onderzoek aan van Bas ter Weel van SEO naar de overgang van onderwijs naar arbeidsmarkt. Uit dit onderzoek blijkt dat de arbeidsdeelname van jongeren met een Nederlandse achtergrond boven de 83 procent ligt, één jaar na afstuderen. De deelname jongeren met een niet-westerse migratieachtergrond ligt boven de 63 procent. Dit verschil wordt deels verklaard door de gekozen opleidingsrichting en leerweg en de sociaaleconomische achtergrond, maar het grootste deel blijft onverklaard. “Deze jongeren hebben vaak een heel beperkt netwerk. Goede loopbaanbegeleiding voor deze jongeren telt drie keer zo hard mee.” 

“Precies,” zegt Corine Korrel. “Bij traditionele loopbaanoriëntatie is m.i. de volgorde verkeerd. Leerlingen krijgen opleidingsinformatie en dan verwachten wij dat ze op basis daarvan een beroep kiezen. Pas daarna kunnen ze bij het vak dat ze gekozen hebben gaan kijken. Je moet het andersom doen. Deze jongeren worden verliefd op een beroep door diegene die hun droomberoep uitvoert. Laat die mensen vertellen over hun vak. Niet alle vmbo-leerlingen krijgen van huis uit contacten mee die hen in aanraking brengen met allerlei beroepsmogelijkheden. Dat vergroot hun kansenongelijkheid. Dat is exact wat ik met VMBO On Stage wil doorbreken. Ik wil voor vmbo’ers kansen creëren en hen laten zien dat zij ook een keuze hebben en mogen dromen van een mooie toekomst, want die is weggelegd voor iedere vmbo’er.”

VMBO On Stage organiseert Beroepenfeesten door heel Nederland. De eerstvolgende edities zijn op 7 april voor de regio Woerden en 12 april in Roosendaal. Kijk voor meer informatie op onderwijsonstage.nl

Onderwijs On Stage landelijke trailer