Afronding project examens keuzedelen SV

20-12-2016

De bedrijfstakgroep Specialistisch Vakmanschap (SV) van de MBO Raad heeft zeven examens voor keuzedelen ontwikkeld. Daarmee is ook het laatste examenproject van de btg afgerond. Een deel van de resultaten van het project (examenmatrijzen, body of knowledge, verantwoordingsdocumenten en de proeven van bekwaamheid) worden gepubliceerd via de website van het Servicepunt IHKS. Scholen kunnen voor de examens contact opnemen met examenleverancier Examenservices.

In een eerder examenproject bracht de btg SV de examensituatie van de sector in beeld. Het onderzoek leverde een evaluatie-instrument op waarmee scholen de examenkwaliteit kunnen bevorderen. Dit instrument is bruikbaar voor het gehele mbo. Daarnaast heeft de btg met zeven scholen nieuwe examens ontwikkeld voor drie opleidingen.

De examenprojecten van de bedrijfstakgroepen van de MBO Raad zijn gefinancierd met subsidie van OCW.

Gert Gerding

Gert Gerding

Beleidsadviseur