Commentaar MBO Raad op Onderzoekskader inspectie toezicht mbo 2017

09-03-2016

De MBO Raad heeft een commentaar geplaatst in de Internetconsultatie over het Onderzoekskader 2017 voor het toezicht op het mbo. Dit Onderzoekskader vervangt met ingang van 1 augustus 2017 het nu geldende Toezichtkader voor het mbo. De Internetconsultatie is op 29 februari 2016 gesloten.

Inhoud van het Onderzoekskader in het kort

Het Onderzoekskader bevat:

 

  • de doelen en uitgangspunten van de inspectie;
  • het waarderingskader: kwaliteitsgebieden en standaarden (met specifieke kaders voor mbo, vavo en overige educatie);
  • de normering: de weging van de verschillende standaarden om tot een oordeel te komen;
  • de werkwijze van het toezicht op de colleges van bestuur en de opleidingen;
  • de jaarlijkse prestatie-analyse, om eventuele risico’s op het spoor te komen;
  • de gang van zaken bij het vierjaarlijkse onderzoek;
  • de gang van zaken bij herstel en verbetering.

Reactie MBO Raad

In het algemeen heeft de MBO Raad een positieve indruk van het Onderzoekskader, mede vanwege de nieuwe frequentie (eens in de vier jaar een uitgebreid onderzoek per school), de inhoud (standaarden) en de werkwijze. Kritische kanttekeningen zet de MBO Raad onder andere bij een standaard over vervolgsucces, het stimuleren van scholen naar een hoger kwaliteitsniveau als zij aan de basiskwaliteit voldoen, de normering en het financieel toezicht.