Configuraties met uitgestelde keuze mogelijk

09-12-2015

De wet schrijft voor dat scholen voldoende keuzedelen verzorgen waar studenten uit kunnen kiezen voor hun beroepsopleiding. De wet schrijft scholen niet voor hoe zij deze keuzedelen moeten programmeren. Naar aanleiding van een aantal bijeenkomsten begin november is een artikel geschreven om de programmeerruimte voor de scholen nader te duiden.

'Daadwerkelijk iets te kiezen hebben' betekent dat op het moment dat de school de student vraagt een keuze te maken, er sprake is van ten minste twee keuzemogelijkheden die inhoudelijk van elkaar verschillen. Het staat de school vrij om het aanbod van keuzedelen per opleiding, al dan niet in de vorm van configuraties, aan te bieden. Bij het werken met configuraties kan de school ervoor kiezen om, in plaats van de configuratie direct helemaal te 'vullen', ruimte te houden voor een later te kiezen keuzedeel binnen de configuratie.

In bijgevoegde nieuwsbrief van Herziening mbo zijn alle details te lezen over de programmeerruimte voor scholen.