CORONA-UPDATE MBO Raad steunt besluit schoolexamens vmbo

24-11-2020

De MBO Raad steunt het besluit van de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media de beroepsgerichte profielvakken dit jaar af te sluiten met de schoolexamens in plaats van een centraal examen. De vmbo-scholen hebben hierdoor extra ruimte om de onderwijstijd effectief te benutten en vmbo-leerlingen meer tijd te geven zich goed voorbereiden op de examens. Adnan Tekin, voorzitter MBO Raad: “Vmbo-leerlingen moeten maximaal voorbereid worden om een succesvolle overstap naar het mbo te kunnen realiseren. We moeten alles op alles zetten om te voorkomen dat een eventuele leerachterstand meeschuift tijdens hun onderwijscarrière.”

Minister Slob heeft vrijdag 20 november 2020 in een brief de Tweede Kamer geïnformeerd over de stand van zaken rondom de eindexamens in het voortgezet onderwijs in dit schooljaar. Uit een onderzoek van VO-raad en SPV is gebleken dat er achterstanden zijn bij de beroepsgerichte vakken in het vmbo. Er bestaan twijfels over de haalbaarheid van het  Centraal Schriftelijk en Praktisch Examen (CSPE) aan het eind van het jaar.

Tekin: “De brief van de minister bevestigt onze zorgen. De alarmbellen gaan dan ook af. Alles moet in het werk gesteld worden om het diplomaniveau te behalen en dat aan te tonen. Het mbo vraagt dit in het belang van de vmbo-leerlingen zelf.”

De  MBO Raad heeft begrip voor de problemen die zijn ontstaan bij het vmbo, maar pleit wel voor het  borgen van de kwaliteit van de examens en het aanbieden van een volledig programma. Tekin: “De minister geeft in zijn brief aan dat hij de vmbo-scholen adviseert gebruik te maken van het examenmateriaal van het CSPE.  Dat advies onderschrijven we en we roepen de vmbo-scholen dan ook het te volgen.”

De MBO Raad heeft met VO-raad en SPV afgesproken om in te zetten op een goede en transparante gegevensuitwisseling in de overdracht van leerlingen van het vmbo naar het mbo. Tekin: “Als leerlingen na diplomering alsnog achterstanden hebben, moet duidelijk zijn wat op het vmbo noodgedwongen minder aandacht heeft gekregen zodat er bij de start van het komend schooljaar op het mbo rekening mee gehouden kan worden.”

Brief aan de Tweede Kamer

Bijlage Op koers? Onderzoek naar inlopen van (onderwijs)achterstanden in vmbo beroepsgericht onderwijs, oktober 2020 (tweedekamer.nl)