Eerste reactie SBB op advies commissie macrodoelmatigheid mbo (CMMBO)

16-04-2018

Vandaag is het advies van de commissie macrodoelmatigheid over de creatieve mbo-opleidingen aan de minister van OCW openbaar gemaakt. Onderwijs en bedrijfsleven die samenwerken in SBB nemen de uitkomsten van het advies serieus, die op het eerste gezicht snoeihard zijn.

SBB gaat met werkgevers, werknemers en onderwijs de aanbevelingen in de sectorkamers en thema-adviescommissies bespreken, ook in relatie tot instroom in bijvoorbeeld de zorg en de techniek. Een nadere analyse is daarom noodzakelijk om per opleiding de oplossingen in kaart te brengen en acties te kunnen bepalen.

Daarbij is het wel van belang te benadrukken dat het mbo voor een brede drievoudige opdracht staat namelijk, burgerschap, doorstroom naar een vervolgopleiding (leven lang ontwikkelen) en kwalificeren voor de arbeidsmarkt. SBB blijft zich inzetten om de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt te optimaliseren, zodat studenten de beste praktijkopleiding krijgen met uitzicht op een baan en bedrijven nu en in de toekomst beschikken over de vakmensen die ze nodig hebben.'