Examenproject voor inrichting examenlocaties afgerond

22-12-2016

Wat zijn geschikte examenlocaties voor opleidingen laboratoriumtechniek? De resultaten van een onlangs afgerond examenproject van de bedrijfstakgroep Techniek en Gebouwde Omgeving (btg TGO) helpt scholen hiermee.

De btg TGO heeft een procesbeschrijving ontwikkeld voor het inrichten van een register van  geschikte examenlocaties. Hierin staan ook kwaliteitsafspraken over afname en beoordeling. Deze procesbeschrijving is op te vragen bij de betrokken btg-adviseur. De presentaties die zijn gegeven op verschillende bijeenkomsten kunnen scholen raadplegen via de websites van het Servicepunt IHKS en de MBO Raad.

Het examenproject van de bedrijfstakgroep TGO was een vervolg op het project ‘Samen werken aan examens Laboratoriumtechniek’ en is gefinancierd met subsidie van OCW.

Afbeelding van Sabine Mul

Sabine Mul

Beleidsadviseur TGO Algemeen, onderwijscluster BIB en HM