Extra afnamemoment centrale examens 3F

20-05-2015

In september 2015 komt er een extra afnamemogelijkheid voor de centrale examens Nederlands 3F en rekenen 3F. Hiermee komen OCW en CvTE tegemoet aan een belangrijke wens van de mbo-scholen.