Extra ondersteuning voor scholen met ambitie-agenda LOB voor het mbo

01-12-2017

Goede loopbaanoriëntatie en -begeleiding (lob) helpt mbo-studenten bij het maken van goede studiekeuzes. Als jongeren inzicht hebben in hun talenten, drijfveren en mogelijkheden kunnen zij een weloverwogen keuze maken voor een vervolgopleiding of een beroep. Om scholen nog beter te ondersteunen bij de begeleiding van hun studenten hebben de MBO Raad en studentenorganisatie JOB, met steun van het ministerie van OCW, de ambitie-agenda LOB voor het mbo opgesteld.

Jongeren vallen uit of veranderen van opleiding omdat ze een verkeerde studiekeuze hebben gemaakt. Scholen willen dit graag voorkomen en adviseren hun studenten daarom via loopbaanoriëntatie- en –begeleiding bij het maken van studiekeuzes. Veel mbo-scholen hebben inmiddels een eigen visie en beleid op lob ontwikkeld, voeren lob-activiteiten uit en investeren in de professionalisering van hun docenten op dit gebied. De ambitie-agenda van de MBO Raad en JOB geeft weer welke aspecten aan de basis staan van goed lob-beleid. Ook kan de ambitie-agenda als gespreksagenda functioneren voor scholen om bij de vormgeving van het lob-beleid met de studentenraad in gesprek te gaan.

Adviesgesprek bij ROC Friese Poort (foto ROC Friese Poort).

Expertisepunt LOB
Sinds de start van dit studiejaar helpt en ondersteunt het Expertisepunt LOB – een gezamenlijk initiatief van de VO-raad en MBO Raad – bij het delen van kennis en praktijkvoorbeelden van loopbaanoriëntatie en –begeleiding. De ambitie-agenda bouwt hierop dus voort. Afhankelijk van de fase waarin een mbo-school zich bevindt, kan het document dienen bij de start-, uitvoering- of evaluatiefase van het lob-beleid. Het Expertisepunt LOB vo-mbo monitort de ontwikkelingen van lob die voortvloeien uit deze agenda. JOB en de MBO Raad bespreken met elkaar de voortgang hierop.

In november 2016 verzocht een meerderheid van de Tweede Kamer de regering om te komen tot landelijke normen voor studieloopbaanbegeleiding. De ambitie-agenda is een uitwerking van dit verzoek, specifiek voor het mbo. Ook het voortgezet onderwijs heeft een agenda opgesteld voor betere loopbaanoriëntatie en –begeleiding. In het hoger onderwijs hebben de beide sectorraden en de studentenorganisaties afspraken gemaakt over de studiekeuzecheck.

 

Afbeelding van Anita de Moor

Anita de Moor

Beleidsadviseur / Projectleider Kennispunt MBO Burgerschap
marije hulsbosch

Marije Hulsbosch-Sizoo

Manager In- & Externe Communicatie / woordvoerder
06 - 5027 2673