Inschrijving NRO-verbindingsprijs 2019 geopend

10-04-2019

De aanmelding voor de NRO-verbindingsprijs voor leraren 2019 is geopend. De NRO-verbindingsprijs voor leraren gaat naar een onderwijsprofessional die in de school of klas effectief gebruik maakt van wetenschappelijke inzichten om het onderwijs te verbeteren. Drie kanshebbers krijgen bezoek van een filmploeg voor het maken van een promotiefilm over hun eigen project. Aanmelden is mogelijk tot 8 juli.

De NRO-verbindingsprijs voor leraren is een initiatief van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek in samenwerking met de PO-Raad, VO-raad en MBO Raad. Met de verbindingsprijs voor leraren worden onderwijsprofessionals in het zonnetje gezet die door toepassing van wetenschappelijke kennis in de dagelijkse lespraktijk het onderwijs in Nederland verbeteren en vernieuwen. Begin september worden drie kanshebbers bekendgemaakt, een voor elke onderwijssector. Tijdens het NRO-congres op 30 oktober 2019 maakt de jury ook de winnaars bekend die een geldbedrag van 2000 euro krijgen. 

Afbeelding Scilla van Cuijlenborg

Scilla van Cuijlenborg