Internetconsultatie conceptwetsvoorstel Wet BIG-II geopend

10-01-2018

De MBO Raad is de afgelopen periode betrokken geweest bij het conceptwetsvoorstel voor beroepenregulering in de gezondheidszorg (Wet BIG-II). Er komt onder andere een overgangsregeling bij het wetsvoorstel. Hiermee wordt onder meer geregeld dat verpleegkundigen met een oud mbo- of inservice-diploma met aantoonbare aanvullende scholing de mogelijkheid moeten krijgen als regieverpleegkundige te worden ingeschreven in het nieuwe register van regieverpleegkundige. Helaas is nog niet bekend welke specifieke diploma’s als aanvullende bewijslast hiervoor toegang geven.

Afbeelding van een student verpleegkunde
Afbeelding van twee studenten verpleegkunde

De volgende fase in het wetgevingsproces is de internetconsultatie onder de betrokken beroepsgroepen. In de mbo-scholen zijn dat de docenten verpleegkundige met een BIG-registratie. De MBO Raad vraagt u dit bericht aan deze docenten door te sturen zodat zij hierover geïnformeerd zijn en hun mening kenbaar kunnen maken.

Het conceptwetsvoorstel betreft:

  • de invoering van het beroep van orthopedagoog-generalist in de Wet BIG
  • de invoering van het beroep van regieverpleegkundige in de Wet BIG
  • het actualiseren van het deskundigheidsgebied van de verpleegkundige
  • het uitbreiden van de eisen tot herregistratie
  • het beleggen van de adviestaak Zorginstituut Nederland in het kader van nieuwe beroepen Wet BIG
  • het actualiseren van het deskundigheidsgebied van de apotheker.

De reactietermijn voor de internetconsultatie eindigt op 18 februari 2018. Aangezien de internetconsultatie vlak voor de kerstvakantie is gestart, heeft het ministerie van VWS het wetsvoorstel voor een periode van 8 weken in internetconsultatie gebracht, in plaats van de gebruikelijke duur van 6 weken.

Tineke Snel

Tineke Snel

Beleidsadviseur Aandachtsgebied: Zorg
Marije Hulsbosch

Marije Hulsbosch-Sizoo

Manager In- & Externe Communicatie / woordvoerder
06 - 5027 2673