Internetconsultatie ontwerpbesluit inburgering: MBO Raad ziet meer kansen voor verbetering

12-12-2018

Inburgeraars kunnen in de toekomst mogelijk een vrijstelling krijgen voor het examenonderdeel ‘Oriëntatie op de Nederlandse arbeidsmarkt’ (ONA). De internetconsultatie voor dit ontwerpbesluit staat sinds 7 december open. De vrijstelling wordt verleend als iemand over werk beschikt. Op die manier toont de inburgeraar aan dat hij of zij zelfstandig op de Nederlandse arbeidsmarkt kan functioneren. De internetconsultatie staat tot 1 januari 2019 open.

De MBO Raad is positief over het wijzigingsbesluit. Statushouders die een entreeopleiding combineren met inburgering in de beroepsbegeleidende leerweg profiteren van deze wijziging. Nog mooier zou het zijn als ook statushouders die de entreeopleiding in de beroepsopleidende leerweg (bol) combineren met inburgering een vrijstelling krijgen voor ONA. De entree-opleiding in de bol bevat namelijk diverse stages (beroepspraktijkvorming). Ook loopbaanoriëntatie en –begeleiding is een grote component van de opleidingen. De MBO Raad is ervan overtuigd dat ook hiermee wordt voldaan aan de onderliggende doelstelling van het examenonderdeel ONA.

Afbeelding Jetske Woudstra

Jetske Woudstra

Beleidsadviseur