Kamervragen sluiten aan bij zorgen MBO Raad

20-06-2017

Kamerlid Amhaouch (CDA) heeft de minister van EZ vragen gesteld over de schaarste van vakkrachten (ingezonden 19 juni). De laatste weken is er veel aandacht voor het tekort aan vakmensen met een mbo-diploma. De MBO raad is blij met deze aandacht: al eerder luidde voorzitter Ton Heerts de noodklok. De opleiding van voldoende goede vakmensen komt steeds verder onder druk te staan.

Dat heeft verschillende oorzaken. Naast krimp (er worden minder kinderen geboren), is de dalende instroom van jongeren een belangrijke oorzaak. Ook het beeld dat het bedrijfsleven heeft bij het mbo als een soort ‘bol.com' speelt mee, evenals politieke opvattingen dat gelijke kansen zich vooral moeten uitbetalen via de route havo-hbo. Een andere oorzaak is het onterecht slechte imago van het vmbo.

De oplossingen om het tekort aan vakmensen het hoofd te bieden kunnen vooral gevonden worden in de duurzame, landelijke (binnen SBB) en regionale samenwerking tussen mbo-scholen en het bedrijfsleven. Dat betekent in tijden dat het minder gaat met de economie investeren in stageplekken en leerbanen zodat - zodra het economisch beter gaat - er voldoende vakmensen zijn. Ook de politiek kan een bijdrage leveren door met het beroepsonderwijs en bedrijfsleven na te denken over stimuleringsmaatregelen. Het bedrijfsleven kan het daarnaast voor jongeren aantrekkelijker maken om te kiezen voor beroepen waar veel vraag naar is. De MBO Raad roept daarom de ministeries van OCW, SZW en EZ, alle politieke partijen, en VNO-NCW/MKB-NL, LTO Nederland op om het beroepsonderwijs op de juiste waarde te schatten. Op deze manier blijft het voor jongeren aantrekkelijk om de basis voor een succesvolle deelname aan de maatschappij te leggen in het mbo.

De MBO Raad volgt de beantwoording van de Kamervragen van Amhaouch uiteraard op de voet.

marije hulsbosch

Marije Hulsbosch-Sizoo

Manager In- & Externe Communicatie / woordvoerder
06 - 5027 2673