Lancering Leerplankader Sport, bewegen en gezonde leefstijl

01-07-2015

In opdracht van de ministeries van VWS en OCW heeft SLO een Leerplankader Sport, bewegen en gezonde leefstijl ontwikkeld. Dit leerplankader is geschreven in samenwerking met verschillende landelijke thema-instituten en expertisecentra. De gezonde leefstijl is actueel: van rookvrij schoolterrein tot gezond eten en van bewegen tot verantwoord afvallen. Iedereen is ermee bezig. Een gezonde leefstijl is daarom ook steeds vaker een onderwerp binnen het middelbaar beroepsonderwijs.

Het leerplankader helpt scholen bij het vormgeven van beleid, programma’s en leerplannen. In een wereld vol verleidingen moeten kinderen en jongeren van 0 tot 24 jaar zelf weloverwogen keuzes leren maken voor hun leefstijl. Het leerplankader beschrijft wat zij daarvoor moeten weten, kunnen en doen. Het biedt ook structuur, wanneer het gaat om het ontwikkelen van leerplannen en leermiddelen.

Gezonde School-thema's

In het leerplankader wordt uitgegaan van zeven thema’s die aansluiten op de pijler educatie binnen de Gezonde School-aanpak. Per thema is bepaald welke inhoud er in elk deel van de onderwijsketen aan bod komt. Het betreft de thema’s: sociaal emotionele ontwikkeling, voeding, bewegen en sport, persoonlijke verzorging, genotmiddelen, relaties en seksualiteit, en fysieke veiligheid.

Voorbeelduitwerking leerplan

Voor het middelbaar beroepsonderwijs is een voorbeelduitwerking van een leerplan gemaakt. Hierin is de koppeling tussen dit leerplankader, vitaal burgerschap en de lessendatabase Vitaalmbo.nl vastgelegd.

Onderwijsagenda SBGL

De PO-Raad, VO-raad en MBO Raad werken van 2012 tot en met 2016 nauw samen voor de Onderwijsagenda Sport, Bewegen en Gezonde Leefstijl (SBGL). Doel is een groter en beter sport-, bewegen- en gezonde leefstijlaanbod in en rondom po-, v(s)o- en mbo-scholen.