Mbo-instellingen, hogescholen en universiteiten: Leven lang ontwikkelen door persoonlijk leerrecht per jaar

21-09-2020

Iedere werkende Nederlander vanaf 27 jaar moet het basisrecht van één week scholing per jaar krijgen. Dat is de kern van het plan ‘Een leven lang ontwikkelen voor iedereen’ van de MBO raad, Vereniging Hogescholen (VH) en Vereniging van Universiteiten (VSNU). Dit plan is vandaag overhandigd aan minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

“VH, MBO Raad en VSNU voelen een gezamenlijke publieke verantwoordelijkheid voor een leven lang ontwikkelen. Beroepenvelden veranderen immers in hoog tempo en daarmee ook de arbeidsmarkt. De coronacrisis versnelt dat nog eens. Wij willen dat iedereen écht de kans krijgt om te kunnen bij-, her- of omscholen,” zegt VH-voorzitter Maurice Limmen.

Onderwijs is een belangrijke schakel naar meer gelijke kansen, vinden de onderwijsverenigingen. Adnan Tekin, voorzitter van de MBO Raad: “Wij zijn voor een systeem van individuele leerrechten en bijbehorende bekostiging, omdat je op die manier zoveel mogelijk mensen toegang geeft tot het post-initieel onderwijs. Een individueel scholingsbudget neemt de drempel weg om mogelijkheden te benutten”. In de plannen krijgen werknemers met diploma tot mbo-niveau 2 een extra week leerrechten, in totaal twee weken.  

Het plan ‘Leven lang ontwikkelen voor iedereen’ is een unieke samenwerking tussen mbo, hbo en wo. Samen pleiten de onderwijskoepels voor een plan met een nieuw en aanvullend systeem van publieke onderwijsbekostiging in de vorm van persoonlijke leerrechten. VSNU-voorzitter Pieter Duisenberg: “Met dit plan willen wij, samen met het bedrijfsleven en de overheid, een doorbraak teweegbrengen in leven lang ontwikkelen. Als publieke onderwijsinstellingen is onze huidige wettelijke taak beperkt tot initieel onderwijs aan jongeren. Wij voorzien een publiek aanbod voor bij- en omscholing voor volwassenen van alle leeftijden en op alle niveaus, modulair aangeboden en gecertificeerd. Daar willen wij graag aan werken en vragen het kabinet dit te faciliteren.’’